Privacy Statement en AVG | Communicatie-expert | Toestemming

Communicatie-expert biedt haar websitebezoekers de mogelijkheid contact op te nemen via WhatsApp. Omdat u het initiatief neemt gaan wij er vanuit dat u vrijwillig contact met ons zoekt om een relatie met Communicatie-expert of één van haar merken aan te gaan. Zodat :

1. We met elkaar een klantrelatie kunnen bouwen ;

2. U klant wilt worden met bijbehorende processen zoals contactmomenten en facturatie / betaallink voor onze dienstverlening en de handelingen die nodig zijn deze met elkaar te kunnen onderhouden. 

4. Om elkaars rechten te respecteren. 

5. Onze diensten te optimaliseren, uiteraard met uw toestemming.

6. Communicatie-expert hanteert als startpunt vertrouwen en zelf contact met ons wilt.

Communicatie-expert respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bent u klant en heeft u hierover vragen ? Laat het ons weten.