Ontwikkeling van
kansrijke ideeën en concepten

Communicatie-expert inspireert, ondersteunt en innoveert deskundig en met een dosis humor.

  

Ben je op zoek naar een kansrijk idee of concept voor je bedrijf of organisatie
of wil je een verandering doorvoeren in het ICT bedrijfsproces en daarmee een nieuwe weg inslaan?


Lees hier de Coronahumor Communicatie blog of Communicatie Pinkster blog

Achter welke deur ligt jouw
communicatie of marketing succes ?

ICT bedrijfsproces gebruik verbeteren of aanpassen begint bij goede communicatie

Bedrijfsprocessen zoals de verdere digitalisering stap maken, gebruik maken van bigdata, het verbeteren van het systeem door vullen en onderhouden van de database, het ICT bedrijfsproces of (beleids)procedures succesvol aanpassen? Of draagkracht creëren, een nieuw product of dienst implementeren binnen een bestaand bedrijfsproces ? Communicatie-expert werkt projectmatig, resultaatgericht, kosten- en tijdsturend, zie communicatie blog.

Vaak zijn oplossingen dichterbij
dan je denkt!

Communicatie-expert biedt kansen bij:

Ontwikkeling van (commerciële) kansrijke ideeën en concepten ;

Ondersteuning bij beleidsprocessen, het strategische ICT bedrijfsproces, databaseproces of -aanpassing hiervan. Doel is het uitgangspunt voor inrichting van het ICT of beleidsproces, waarbij sterkte ligt op gebied van communicatie, marketing, klanttevredenheid en de interne implementatie. Tevens bewaking tijdsduur, (budget)kosten, overzicht/voortgang en nieuwe, beschikbare digitale technieken;

Door ontwikkelen van bestaande communicatie, ontwikkelen van een nieuwe uitstraling of imago ;

Communicatie-expert, specialist in marketing en communicatie in Almere, staat voor resultaat gericht, kosten en tijdsturend, daar waar focus wordt gevraagd.Wil jij ook een positief resultaat? Neem dan contact op met marketing en communicatie specialist Diana Stroeven

Implementatie van (nieuw) logo / huisstijl in bestaande of nieuwe werkomgeving incl. huisstijlboek, PR en digitalisering hiervan in digitale gebruikersdocumenten ;

Schrijven van communicatie-, sales- of marketingplan of omzetten naar één geheel. Ook voor vertaalslag van het bidbook voor investeeerders, reguliere financiering of stakeholders;

Vakkundige, strategische en doelgerichte communicatie en marketing. Waarbij resultaat gerichtheid, kosten en tijdsturing focus vraagt.

Communicatie-expert, ontwikkeling van ideeën en concepten voor zowel bedrijfsleven als (semi)overheid. Ook voor het meedenken bij aanpassingen in het bedrijfsproces, mogelijkheden en  kansen zien, out of the box denken. Communicatie-expert is daarnaast resultaatgericht, kosten- en tijdsturend.


Resultaat gericht

Communicatie-expert, ontwikkelt kansrijke ideeën en concepten voor zowel bedrijfsleven als (semi)overheid. Ook voor het meedenken bij aanpassingen in het beleidsproces of het ICT bedrijfsproces (ICT migratie of database gerelateerd), het aanpassen van (bestaande) procedures of mogelijkheden en kansen zien: oftwel buiten kaders denken: "het out of the box denken". Er zijn altijd meer opties dan je denkt, juist door die frisse blik ! Zie ook onze missie en visie.

Communicatie-expert, specialist in marketing en communicatie staat voor: resultaat gericht, kosten- en tijdsturend.