Ontwikkeling van
kansrijke ideeën en concepten :
de toegevoegde waarde


Communicatie-expert inspireert, ondersteunt en innoveert deskundig en met een dosis humor.

  

Ben je op zoek naar een kansrijk idee of concept voor je bedrijf of organisatie ?
Of wil je een verandering doorvoeren in het huidige ICT bedrijfsproces
en deze daardoor doelgerichter kunnen inzetten ?
Vraag dan naar een consult of Masterclass van Communicatie-expert !

Achter welke deur ligt jouw
communicatie of marketing succes ?
Advies van Communicatie-expert
geeft inzicht


Communicatie-expert het ICT proces verbeteren begint bij (onderlinge) communicatie.

ICT bedrijfsproces optimaliseren en gebruik verbeteren? Het begint bij communicatie

Bedrijfsprocessen zoals een verdere digitalisering stap zetten, gebruik maken van bigdata, het verbeteren van het ICT systeem door vullen en onderhouden van de database, het ICT bedrijfsproces of (beleids)procedures succesvol aanpassen? Of draagvlak creëren, een nieuw product of dienst implementeren binnen een bestaand bedrijfsproces ? Communicatie-expert werkt projectmatig, resultaatgericht, kosten- en tijdsturend, zie communicatie blog.

Je kunt natuurlijk ook gelijk contact opnemen met Communicatie-expert


Vaak zijn oplossingen dichterbij dan je denkt !

Ook toegevoegde waarde ? Advies van Communicatie-expert

Ontwikkeling van (commerciële) kansrijke ideeën en concepten ;

Ondersteuning bij beleidsprocessen, het strategische ICT bedrijfsproces, databaseproces of -aanpassing hiervan. Doel is het uitgangspunt voor inrichting van het ICT of beleidsproces, waarbij sterkte ligt op gebied van communicatie, marketing, klanttevredenheid en de interne implementatie. Tevens bewaking tijdsduur, (budget)kosten, overzicht/voortgang en nieuwe, beschikbare digitale technieken;

Vakkundige, strategische en doelgerichte communicatie en marketing. Waarbij resultaat gerichtheid, kosten en tijdsturing focus vraagt.

Door ontwikkelen van bestaande communicatie, ontwikkelen van een nieuwe uitstraling of imago. Vraag het de communicatie specialist, neem contact op ;

Implementatie van (nieuw) logo / huisstijl in bestaande of nieuwe werkomgeving incl. huisstijlboek, PR en digitalisering hiervan in digitale gebruikersdocumenten ;

Schrijven van communicatie, marketing of -salesplan, of omzetten naar één geheel. Ook voor vertaalslag van het bidbook voor investeerders, reguliere financiering of stakeholders :

Communicatie-expert, specialist in marketing en communicatie in Almere. Voor ontwikkeling van kansrijke ideeën en concepten voor zowel bedrijfsleven als (semi)overheid. Ook voor het meedenken bij aanpassingen in het ICT bedrijfsproces, mogelijkheden en  kansen zien, out of the box of buitenkaders denken. Communicatie-expert is daarnaast resultaatgericht, kosten- en tijdsturend, daar waar focus wordt gevraagd.


Focus en resultaat gericht advies

Communicatie-expert, ontwikkelt kansrijke ideeën en concepten voor zowel bedrijfsleven als (semi)overheid. Communicatie-expert heeft ook de expertise in huis voor aanpassingen in het beleidsproces of het ICT bedrijfsproces (ICT migratie of database gerelateerd), het aanpassen van (bestaande) procedures of mogelijkheden en kansen zien: oftwel buiten kaders denken: "het out of the box denken".

Er zijn altijd meer opties dan je denkt, juist door die frisse blik ! Maar vooral ook kwaliteit van communicatie. Zie ook onze missie en visie.

Communicatie-expert, specialist in marketing en communicatie in Almere, staat voor resultaat gericht, kosten en tijdsturend, daar waar focus wordt gevraagd.Wil jij ook een positief resultaat? Neem dan contact op met communicatie specialist Diana Stroeven. Communicatie-expert staat voor kwaliteit, analytisch inzicht en doorpakken op weg naar een resultaat dat staat.Communicatie-expert, specialist in marketing en communicatie staat voor: resultaat gericht, kosten- en tijdsturend.


Invest-NL en de verdwenen
€ 800 miljoen van BV Nederland?
Lees hier de communicatie blog over het grote geld