Ontwikkeling van
kansrijke ideeën en concepten

Communicatie-expert inspireert, ondersteunt en innoveert deskundig en met een dosis humor.

  

Ben je op zoek naar een kansrijk idee of concept voor je bedrijf of organisatie
of wil je een verandering doorvoeren in het ICT bedrijfsproces en daarmee een nieuwe weg inslaan?

Achter welke deur ligt jouw succes?


ICT of database bedrijfsprocessen of procedures succesvol aanpassen ?
Draagkracht creeren of een nieuw product of dienst lanceren ?


ICT bedrijfsproces aanpassen begint bij goede communicatie

Bedrijfsprocessen zoals verdere digitalisering, de database, het ICT bedrijfsproces of (beleids)procedures succesvol aanpassen? Of draagkracht creëren, een nieuw product of dienst implementeren binnen een bestaand bedrijfsproces ? Wij werken projectmatig, resultaatgericht, kosten- en tijdsturend, zie communicatie blog.

Vaak zijn oplossingen dichterbij
dan je denkt!

Communicatie-expert biedt kansen bij:

Ontwikkeling van (commerciële) kansrijke ideeën en concepten ;

Ondersteuning bij beleidsprocessen, het strategische ICT bedrijfsproces, databaseproces of -aanpassing hiervan. Doel is uitgangspunt voor inrichting van het proces, waarbij sterkte ligt op gebied van communicatie, marketing, klanttevredenheid en de implementatie. Tevens bewaking tijdsduur, kosten, overzicht/voortgang en nieuwe, beschikbare digitale technieken;

Door ontwikkelen van bestaande communicatie, ontwikkelen van een nieuwe uitstraling of imago ;

Implementatie van (nieuw) logo / huisstijl in bestaande of nieuwe werkomgeving incl. huisstijlboek, PR en digitalisering hiervan in gebruikersdocumenten ;

Schrijven van communicatie-, sales- of marketingplan of omzetten naar één geheel. Ook voor vertaalslag bidbook voor financiering of stakeholders;

Vakkundige, strategische en doelgerichte communicatie en marketingondersteuning. Waarbij resultaat gerichtheid, kosten en tijdsturing focus vraagt.

Communicatie-expert: kansrijke ideeën en concepten, huisstijl ontwikkeling of implementatie,communicatie- en marketingplan schrijven, PR activiteiten ontwikkelen en/of uitrollen, interim management ondersteuning, filteren van de essentie van bedrijfsproces, analytisch inzicht in bedrijfsproces, marketing of communicatiewijze met als doel resultaat, kosten en/of tijd besparen. Ervaringsdeskundige met burn-out, uniforme uitstraling als één naar buiten toe.

Communicatie-expert, ontwikkeling van ideeën en concepten voor zowel bedrijfsleven als (semi)overheid. Ook voor het meedenken bij aanpassingen in het bedrijfsproces, mogelijkheden en  kansen zien, out of the box denken. Communicatie-expert is daarnaast resultaatgericht, kosten- en tijdsturend.


Resultaat gericht

Communicatie-expert, ontwikkelt kansrijke ideeën en concepten voor zowel bedrijfsleven als (semi)overheid. Ook voor het meedenken bij aanpassingen in het beleidsproces of het bedrijfsproces (ICT migratie of database gerelateerd), het aanpassen van (bestaande) procedures of mogelijkheden en kansen zien: oftwel het out of the box denken. Er zijn altijd meer opties dan je denkt ! Zie ook onze missie en visie.

Communicatie-expert: resultaat gericht, kosten- en tijdsturend.

Communicatie-expert staat voor vakkundig, strategisch en kwaliteit.

I.v.m. Corona is het momenteel niet mogelijk om je voor een fysieke lezing in te schrijven