Voorinschrijving lezing


  1. Voorinschrijving lezing

Communicatie-expert staat voor deskundig, projectmatig, resultaatgericht, kosten- en tijdsturend. Daarom wil Communicatie-expert niet een standaard lezing geven, maar één die gericht is op wat jij wilt. Welke onderwerpen zijn voor jou actueel en waar wil je bij ondersteund worden. Communicatie-expert luistert naar haar klanten. Laat ons behalve het onderwerp ook weten wat jij van een lezing verwacht. Bij voldoende interesse voor hetzelfde onderwerp wordt je geïnformeerd.

Lezing van maximaal 1 uur en effectiviteit voorop
Als ervaringdeskundige met burn-out houdt Communicatie-expert een lezing van maximaal 1 uur met ingebouwde pauze, daarbij staat humor en effectiviteit voorop. Ook is het mogelijk een lezing te laten verzorgen op locatie. Laat ons weten waar je aandenkt, wat het mag kosten en wij nemen contact op.

Informatie m.b.t. ons Privacy Statement.

Bedankt voor je getoonde interesse in de dienstverlening van Communicatie-expert .