Boek Schoolveteraan van Communicatie-expertHet boek Schoolveteraan vertelt het waargebeurde verhaal - 2017-2020 - van een Almeers gezin van hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde. Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind. Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin. Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

Communicatie-expert wordt boekenuitgever van het onderwijs boek Schoolveteraan, Survival van niet Passend Onderwijs

Communicatie-expert heeft besloten om zelf als uitgever van het boek Schoolveteraan, Survival van niet Passend Onderwijs, naar buiten te treden. Een nieuw avontuur, met een bijzondere persoonlijke touch.
Schoolveteraan gaat over de persoonlijke ervaringen van het gezin achter Communicatie-expert, dat in een Survival van het Nederlandse Passend Onderwijs beland met hun zieke kind. Met de boekenuitgave wil het gezin een duidelijke boodschap afgeven; kiezen voor positieve mindset en win-win. Meer hierover is te lezen op de website van het boek Schoolveteraan :  Boek Schoolveteraan, Survival van niet Passend Onderwijs.

Het ISBN nummer van het boek Schoolveteraan, Survival van niet Passend Onderwijs is ISBN NUMMER 9789083154701.Het boek is exclusief te bestellen via de all3 webshop van #Schoolveteraan

Schoolveteraan is ook op aanvraag te verkrijgen via het ISBN NUMMER 9789083154701.


Boekcitaten uit Passend Onderwijs boek
Schoolveteraan | Survival van niet Passend Onderwijs

Citaat uit het boek Schoolveteraan : Beschikbare tijd en begrip “Het recht op welzijn en gezondheid van het kind en ouders heeft altijd voorrang op verplichtingen. Uitzonderingen daarop zijn uitgesloten. Begrip en beschikbare tijd in belang van het kind is een randvoorwaarde. Jeugdzorg en school hebben dat belang te respecteren en te faciliteren.” Schoolveteraan Survival van Passend Onderwijs.Citaat uit het boek Schoolveteraan van auteur Diana Stroeven. Uitgever Communicatie-expert. Gemaakte afspraak: slagen = overgaan “Slagen = overgaan. Het nemen van die verantwoordelijkheid verwacht je van school. Als kind verwacht je dat, maar ook als ouders. Juist van volwassenen mag je als kind verwachten dat zij zich aan de afspraak – hun belofte - houden. Zij horen het goede (school)voorbeeld te geven. Een gelijkwaardige relatie begint met zoiets simpels.”Citaat uit het boek Schoolveteraan, Survival van Passend Onderwijs van auteur Diana Stroeven en uitgever Communicatie-expert. Kinderen gunnen... “Ik gun het kinderen dat zij meer worden gewaardeerd om wie ze zijn in plaats van te moeten worden wat andere mensen voor hen hebben bedacht. Een basis en houvast is geweldig, jezelf kunnen en mogen zijn onbetaalbaar.

Productfoto Boek Schoolveteraan, vakfotograaf Peter Vincent  

Passend Onderwijs boek #Schoolveteraan

Schoolveteraan vertelt het waargebeurde verhaal van een Nederlands gezin, waarbij het gezin compleet vastloopt . Over hoe een kind weet te slagen, maar door onkunde met Passend Onderwijs dit toch ‘kwalitatief’ resulteert in einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma voor hetBoek over Passend Onderwijs. Boekomslag blurb van het boek Schoolveteraan. Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde. Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind. Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin. Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan. kind.
Hoe hooghartigheid van school en ketenpartners de persoonlijke gezinskeuzes en aangegeven grenzen niet respecteert. Het kind weet te ontkomen aan Staatsontvoering van Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen ziek naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.

Met het #boek #Schoolveteraan, Survival van niet Passend Onderwijs geeft het gezin een boodschap af over welke gevolgen keuzes van school en ketenpartners te weeg brengen. Dit gecombineerd met visie, mindset, recht én communicatie, de expertise van de auteur en moeder van Schoolveteraan. Meer lezen over Schoolveteraan ?

Boek Onderwijs Team Schoolveteraan

Auteur : Diana Stroeven
Uitgever:Communicatie-expert , 1e druk 2022
Ontwerp boekomslag : Erik Roukens, Groove Graphics
Boek redactie : Linda Blok, TekstblokAfbeelding boek Passend Onderwijs Schoolveteraan. Factsheet boek Schoolveteraan, survival van niet Passend Onderwijs. Het boek Schoolveteraan vertelt het waargebeurde verhaal - 2017-2020 - van een Almeers gezin van hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde. Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind. Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin. Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.
Boek opmaak : Hans Stuart
Illustraties: Liza de Blok, Diana Stroeven
Boeken gedrukt door: Dunnebier PrintMeer info over de makers achter het boek Schoolveteraan

Aantal pagina's : 240 pagina's
ISBN nummer : 9789083154701 NUR code : 402


Portret van Diana Stroeven van vakfotograaf Peter Vincent. Diana Stroeven . Oprichter Communicatie-expert . Auteur boek Schoolveteraan. Start-up Kanzrijk . Businesspartner all3 . Communicatie Blog. Marketing en communicatie specialist. Auteur Schoolveteraan. NIMA. Marketing. Communicatie. Communicatie Blog. Visie. PR. Humor. Genieten. Leven.Boek Schoolveteraan auteur : Diana StroevenSchoolveteraan is een geregistreerd handelsmerk en beeldmerk van Communicatie-expert, NIMA marketing en communicatie specialist Diana Stroeven.

Diana Stroeven ( bouwjaar'71 ) vervulde afgelopen 30 jaar marketing- en commerciële managementfuncties. Tegenwoordig zelfstandig ondernemer, investeerder, pionier en schrijft een communicatie blog. In haar rol als moeder belandde zij met haar zieke kind in de Survival van niet Passend Onderwijs. Daarmee maakt zij nu haar debuut als auteur én uitgever van het Passend Onderwijs boek Schoolveteraan.