Vanwege de hoeveelheid spam bij het vermelden van een e-mailadres op de website, vraagt Communicatie-expert je vanuit je eigen e-mail programma een e-mail te sturen. Communicatie-expert is het beste per e-mail bereikbaar. Stuur je e-mail naar Communicatie en marketing specialist Diana Stroeven. Wil je meer weten over het positieve initiatief Kanzrijk, ga dan naar de Kanzrijk website? Ga jij ook voor win-win voor BV Nederland en vooral de mensen ?


 Wil je telefonisch contact met Communicatie-expert Diana Stroeven - Visser over project Kanzrijk ? Of heb je een vraag over een te vergeven opdracht of budget ? Spreek dan een berichtje in of stuur een WhatsApp-je. Je kunt ook e-mailen ( zie mailadres links bovenaan op de pagina) of via het contactformulier contact opnemen. Wil jij ook het positieve verschil maken met communicatie en project Kanzrijk? Ik hoor je graag !


Kanzrijk. Het nieuwe kansrijke project van Communicatie-expert, start-up dat op zoek is naar een geschikt business model om een hiervan een winstgevend bedrijf uit te laten groeien dat met een glimlach belasting betaalt, omdat  de mensen zelf er ook beter van worden. Kanzrijk is een start-up en initiatief van Communicatie-expert oprichter Diana StroevenKanzrijk is een start-up initiatief dat vanaf 2e kwartaal 2022 door Diana Stroeven verder zal worden vormgegeven.


Kanzrijk : start-up met positiviteit en oog voor mogelijkheden

Het project van Communicatie-expert oprichterster Diana Stroeven heet Kanzrijk. Een unieke Nederlandse start-up, die samen met diverse zakenpartners zoals Rabobank, UWV een geschikt business model onderzoekt om hier een winstgevend bedrijf uit te laten groeien. Ook ligt dit project voor op het Ministerie. Kanzrijk is gericht op mensen die willen werken en hun eigen talenten willen omzetten in een toekomst met meer perspectief en positiviteit. Kortom, een start-up die investeert in toekomst perspectief voor mensen die graag willen werken of bijdragen aan de maatschappij, ongeacht hun leeftijd of andere arbeidsmogelijkheden. In plaats van de reguliere kantoortijden verdeeld over de dag toegevoegde waarde bieden in plaats aan één stuk door. Een versnipperde bijdrage leveren is ook een bijdrage leveren. Daar komt bij dat het direct bijdraagt aan de eigen waarde van die persoon. Win-win. Kortom, kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Doel van het budget is om in Nederland op te starten met € 5.175.000 euro gebaseerd op een tijdspad van 5 jaar om investeringen in mensen om te zetten in een bedrijf dat winst maakt. Bij geen levensvatbaarheid zal het bedrijf na 5 jaar worden opgeheven en eventuele tegoeden onder aftrek van kosten en belastingen evenredig worden uitgekeerd aan de projectdeelnemers en/of aandeelhouders.

Investeren mogelijk of het doen van een gift

Kanzrijk is een uniek Nederlands project, waarbij je kunt investeren tegen 2% rente (met recht van eerdere terugbetaling) met een minimum bedrag van € 1.000,= en een maximum van € 5.000,= per persoon of bedrijf voor de looptijd van 5 jaar. De investering is gebaseerd op basis van vertrouwen, dus geen verdere ingewikkelde voorwaarden en het levert meer op dan het enkel op de bank laten staan. Ook is het een voorzichtige stap om van sparen over te stappen naar "investeren met zekerheid". Verder is het mogelijk eenmalig een gift te doen tot een bedrag van € 25.000,=. In geval van een gift is het goed om te weten dat het project Kanzijk geen ANBI status heeft en dus niet aftrekbaar is voor de Belasting. Jij of je bedrijf doet de schenking omdat je goed wilt doen en mensen een kans wilt geven.
Je investeert dus direct in mensen en biedt hen een toekomst perspectief, hoe mooi is dat?

Bij het bereiken van het gestelde budgetdoel, zal het bedrijf worden opgezet en de Kanzrijk website die nu nog doorverwijst naar deze webpagina van Communicatie-expert op een transparante manier inzicht geven. Inzicht in kosten van het Kanzrijk project in gaan zitten, de voortgang van het project en hoe mensen worden geholpen en daarmee zichzelf helpen aan een kans. Zelfredzaamheid in de puurste vorm voor wie dat kan en wil. Denk daarbij aan thuiswerken aan een project met of zonder deadline, zodat er geen kostbare reistijd verloren gaat of geen directe druk op stress ligt.

Projectdeelname is uiteraard op vrijwillige basis en nodigt mensen uit, met of zonder beperking, die graag willen werken, al is het maar een paar uurtjes per week of maand, en overtuigd zijn van hun eigen mogelijkheden. Deelname is vrijwillig met die verstande dat de arbeidsuren wel worden betaald.

Ook is dit unieke, Nederlandse project bedoeld voor iedereen van elke leeftijd die graag wil investeren of iets wil betekenen voor een ander, maar hiervoor een (onbelastbare) vergoeding ook zelf goed kan gebruiken. Hoewel er dus een winstdoelstelling is, dient Kanzrijk ook een maatschappelijk doel. De app die hiervoor opgezet zal worden, voor de start van project Kanzrijk heeft als doelgoep (deels) afgekeurde UWV-ers en vitale AOW-ers die toch iets met hun talent willen doen passend bij hun mogelijkheden en die een extraatje goed kunnen gebruiken. Of misschien zelfs wel een bedrijf helpen opzetten om aandeelhouder worden!

Voor diegene die geen toegang hebben tot een app wordt een passende oplossing gezocht om toch mee te laten doen aan Kanzrijk. Omdat vooraf moeilijk in te schatten is of dit speelt zal hier maatwerk worden geleverd.

Nieuwsgierig ? Wil je je aanmelden voor deelname, vrijwillig investeren in Kanzrijk of een gift doen en heb je vertrouwen dat Kanzrijk een succes wordt ?  

Aanmelden Kanzrijk kun je doen door dit te melden via het Communicatie-expert contact formulier.

Belangrijk om te weten voor deelname aan Kanzijk :

1. Wat vindt je leuk om te doen ?

2. Hoeveel uur per week ben je graag beschikbaar ?

3. Wat wil je per uur verdienen ?

4. Waarom wil je deelnemen ? 5.

5. Welke werkervaring breng je mee en waar ben je goed in ?

6. Als je een uitkering ontvangt, welke uitkering ontvang je nu ?

7. Eventuele aanvullende informatie. Denk aan je positieve eigenschappen, je talenten of iets anders leuks.

Investeren in Kanzrijk of een gift aan Kanzrijk ? In de loop van derde kwartaal 2022 meer hierover.