Onderwijs en een OPP :
ons persoonlijke verhaalOns verkorte verhaal om tot een OPP met school te komen

Betrokkenen inzake onze situatie (Almere) om tot een afspraak - een OPP ingeval een kind ziek is - te komen met school. Maar liefst ruim 3 jaar later :

- Mentor(s)

- Teamcoördinator

- Dagelijkse schoolleiding

- Zorgcoördinator

- Directeur van de school

- College van bestuur van de school
(welke gesprek met ons niet aangaat)

- Leerplicht

- Passend onderwijs /
samenwerkingsverband van de school
(directrice)

- JGZ Almere ( 3 verschillende personen)

- Veilig Thuis Almere én Flevoland
( 3 verschillende personen )

- Plaatsvervangend
wethouder Onderwijs Almere

(welke gesprek met onze zoon hierover op zijn initiatief niet aangaat)

Ons eigen initiatief - wat volgens bovenstaande betrokkenen of bedenker van deze procedure die dus niet aansluit op de praktijk kennelijk niet genoeg is - is daarmee ook geldverslindend voor de Nederlandse belastingbetaler. Wij zijn van mening dat onderstaande artsen prima instaat zijn om samen met ons (kind en ouders) zorg te dragen :

- KNO-arts/specialist

- Huisarts

Na horrendol te worden van al de hoeveelheid aan (ongevraagde) overkill van de betrokkenen, maar ook door het juist niet aangaan van het gesprek met ons door de verantwoordelijken, zijn wij zeer gestresst uitgekomen bij leerplicht. Op advies van leerplicht hebben wij hulp gezocht bij een onderwijsconsulent. Aanvulling van bovengenoemd lijstje :

- De Onderwijsconsulent

Radeloos van de overkill én met ernstige stressklachten is ons gezin, zijn wij uiteindelijk als gezin bij de eigen huisarts terecht gekomen voor extra ondersteuning.

Bovenstaand toont de betrokkenheid van instanties om een ziek kind en ouders te dwingen, om toch geforceerd naar school te gaan, dit vanwege focus op aanwezigheid op school en het niet in kunnen, willen of mogen inzetten van digitale technieken.... dat dit geheel ten kosten gaat van het gezin wordt volledig aan voorbij gegaan. Zou het zo kunnen zijn dat een dergelijke overkill aan inmenging extra stress met zich meebrengt in de toch al zeer vervelende situatie van het gezin ?

Wil jij het resultaat weten wat deze instanties hebben bereikt, behalve dan dat het bakken met gemeenschapsgeld heeft verslonden? Wij hebben geen idee, maar wellicht dat de betrokkenen instanties in Almere daar voor zichzelf een beter antwoord op weten. Wat voor als gezin duidelijk is, is dat na jaren vechten ons onrecht is aangedaan met grensoverschrijdend gedrag en negeren van onze (kinder)rechten door die zelfde instanties. Maar vooral dat het tijd is dat het onderwijs, maar zeker ook de gezondheidszorg, positief gaat vernieuwen en meer gebruik gaat maken van de digitalisering zoals deze in 2020 voorhanden is.

Maak jij al het positieve verschil ?


Van gesprekken naar strijd en stress

In eerste instantie ga je met elkaar in gesprek, en nee van praten wordt je niet beter. Terwijl ons kind samen met ons ziekenhuis in en uitloopt en stevige behandelingen ondergaat, vindt school het nodig om JGZ te betrekken. Hier treffen wij weinig begrip dat wij als werkende ouders de handen al vol hebben aan het nalopen van deze afspraken en de zorg van ons kind. Men vindt dat wij bij JGZ moeten verschijnen. Het invullen van een vragenlijst of onze zoon weleens steelt maakt deel uit van de positieve bijdrage hoe JGZ meent ons zieke kind weer naar school te moeten krijgen. Snap jij hoe je kind daar beter van wordt ? Wij als ouders namelijk niet.

Intussen speelt in het gezin ook dat wij, beide ouders, geopereerd moeten worden. Dat dit ook tijd en energie vraagt maakt JGZ niet uit en de druk wordt verder opgevoerd, en school en JGZ zijn van mening dat Veilig Thuis hierin betrokken moet worden en ook de huisarts en de KNO-arts worden door JGZ onderdruk gezet. Wij als ouders zijn een andere mening toegedaan en vinden tevens dat hun handelen verdere schade aanbrengt aan ons kind en ons als gezin, maar ook dat de vertrouwensrelatie met de eigen KNO-arts en huisarts bewust wordt ingezet om ons tegen te werken.

Wij, ouders en kind, hebben dit handelen als wantrouwen en minachting naar ons ervaren. Voor instanties die beweren dat zij het beste met je kind voor hebben, een wat ons betreft nogal stressgevende als even ongebruikelijke werkwijze om ons gezin te steunen.

Lees ook de communicatie blog over o.a. JGZ en negatieve rente op geld.


Onderwijs in Almere, ziek kind en een OPP

Als je een gezond kind hebt, dan heb je gelukkig niet te maken met allerlei inmenging van instanties die er op toe zien dat jij als ouder het allemaal wel doet zoals zij vinden dat het hoort. Nu zijn wij ouders die menen dat wij zelf prima instaat zijn om stappen te nemen die bijdrage aan de gezondheid van ons eigen kind, en pas dan over het wel of niet naar school gaan, maar kennelijk is dat iets wat in Nederland een zeldzaamheid is gezien de enorme tegenwerking die wij hebben ervaren. Niet helemaal verwonderlijk als je bedenkt welke overkill aan instanties op je wordt afgestuurd, omdat de situatie van onze zoon niet in een hokje past. Maar wat als je als ouders ziet dat die inmenging van al die instanties juist ten koste gaat van je eigen kind? Ons heeft het na veel stress uiteindelijk gesterkt en kracht gegeven om ons verhaal te vertellen.
Dit, zodat betrokkenen zelf inzien dat zij wel een positieve invloed kunnen uitoefenen, maar dat begint toch echt bij luisteren. Maar of dat vermeld staat in de procedure of mag van de regeltjes ???
Beste bestuurders van Nederland : schrappen of toevoegen ? Regel het eens goed voor de belastingbetalende burger !

Een duimendik dossier over de uitgesproken handelswijze en overkill van de betrokkenen, getuigd dat een positieve verandering meer dan noodzakelijk is. Zeker naar onze zoon toe, die veel onrecht is en nog steeds wordt aangedaan.

Dus werk jij ook bij één van de genoemde instanties, start dan vandaag nog met wel het verschil te maken, en stel jezelf de vraag of het echt niet wat menselijker kan.