Visie op (Passend) Onderwijs en het opstellen van een OPP

Communicatie-expert heeft de afgelopen jaren veel ervaring op gedaan op het gebied van het voortgezet onderwijs in Almere en het hebben van een chronisch ziek kind. En vooral wat er komt kijken bij Passend Onderwijs. Jaren van strijd voeren voor je eigen kind, eenvoudig weg omdat de ideeën ouderwets zijn en geen aansluiting vinden bij de huidige digitale wereld. Waste of time and money.

Communicatie-expert heeft hierop een visie ontwikkeld, welke tezamen met onze persoonlijke ervaringen in het boek Schoolveteraan wordt vormgegeven.

Het boek Schoolveteraan en een OPP opstellen.


Onderwijs in Almere en het hebben van een chronisch ziek kind, onze muur waar wij tegen opgelopen zijn kan ook anders. Een overkill aan instanties, enkel vanwege de druk die er ligt vanuit de leerplichtwet om fysiek aanwezig te zijn op school. In tijden van digitalisering wordt juist enorm veel kansen aan het onderwijs geboden. Instanties kunnen daarmee terug naar de basis waar zij voor zijn in plaats van opvoeder van je kind kunnen zij zich bezig houden met daadwerkelijke ondersteuning in het onderwijs of het gezin. Ons schrijnende verhaal waarbij onze zoon, maar ook wij zelf enorm veel onrecht is aangedaan. Tijd voor positieve veranderingen en kansrijke ideeën en dan is het Onderwijs in Almere of Nederland bij Communicatie-expert aan het juiste adres! Communicatie-expert, specialist in marketing en communicatie, ook voor het onderwijs. Ervaringsdeskundig! Kansen benutten met betere communicatie in het (Passend) Onderwijs

Communicatie-expert heeft de hele keten is geïnformeerd. De Gemeente Almere en medewerkers, secretariaat van burgemeester, wethouders, PassendOnderwijs, directie Onderwijsconsulenten, directie en medewerkers Veilig Thuis - Blijf Groep - directie en medewerkers Jeugdzorg, de falende school, de directie en het bestuur, Ministerie van Onderwijs directie Kansengelijkheid, de Onderwijsinspectie en belangen Vereniging Ouders en Onderwijs.

Wat zij wel of niet met deze aangereikte informatie doen weten ? Deze moeder en auteur van het boek Schoolveteraan schat in niets, haha. Daarom is er nu het boek Schoolveteraan .

U kunt het boek direct bestellen bij de Schoolveteraan zelf, onze zoon via zijn bedrijf all3. Boek Schoolveteraan bestellen all3

Het boek Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een Almeers gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde.  Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.  Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin. Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan. Boekomslag ontwerp door Erik Roukens, Groove Graphics.


Vertrouwen en communicatie als uitgangspunt

Communicatie-expert heeft vol verbazing ervaren hoe inefficiënt een OPP, ontwikkelperspectief plan voor een chronisch ziek kind in het onderwijs tot stand komt. Dat los je niet met leraren te kort in het onderwijs op of een zak met geld. Het is het schoolsysteem zelf dat talent en kansen laat liggen voor de leerlingen in het onderwijs. En is dat niet het doel ?

Dat kan anders, motiverender, succesvoller en met meer resultaat. Tijd dat Onderwijs met haar tijd meegaat !

Schoolveteraan .

En goed nieuws ?
Communicatie-expert is in te huren om hiermee vooruitgang te boeken.