Onderwijs en een
chronisch ziek kind : ons persoonlijke verhaal

Visie op Onderwijs

Communicatie-expert heeft de afgelopen jaren veel ervaring op gedaan op het gebied van het voortgezet onderwijs in Almere en het hebben van een chronisch ziek kind. Jaren van strijd voeren voor je eigen kind eenvoudig weg, omdat instanties menen dat zij het beter weten wat goed voor jouw kind is dan jij als ouder. Onze visie op wat hier gebeurt:

Leerplichtwet en digitalisering
In de tijd van de leerplichtwet waren er nog geen digitale mogelijkheden, dus hier wordt ook niet naar gehandeld. In tijden waarin jeugd niet opgroeid met de Bibliotheek, maar online leest en YouTube gebruikt om leerstof tot zich te nemen is het wereldvreemd dat in geval van ziekte enkel van geldsluperende mogelijkheden gebruik mag worden gemaakt. Hoe simpel is het om een gezin en het kind te ondersteunen door bijvoorbeeld Skype, zeker als je thuis een tiener hebt? Nu mag enkel bij wijze van uitzondering een zeer ernstig ziek kind hiervan gebruik maken, met een verplichte begeleider, thuis op vaste tijden met bijbehorende kosten. Maar wat als vaste tijden voor jouw kind niet werkt? En gezien de hoeveelheid instanties die zich hiermee bezig houden is het voor ons zo klaar als een klontje hoe de zorgkosten of de kosten in het onderwijs voor de belastingbetaler steeds verder oplopen.
Voor een impressie wie zich met onze situatie hebben bezig gehouden om na drie jaar (!) tot een OPP ( Ontwikkel Perspectief Plan) te komen. Ons kind daarentegen heeft sneller bedacht hoe hij zijn toekomst ziet, dan al deze betrokkenen.....

Dit enkel omdat de focus van het onderwijs ligt bij de fysieke aanwezigheid van het kind op school en niet op de gezondheid. Zo lang je kind 100% ziek is gaat dit goed, maar op het moment dat je kind de ene dag beter voelt dan de andere dag wordt hierin geen passende oplossing geboden. Wij, ouders en kind, hebben de dwang en initimidatie aan ons adres ervaren en dit is zeker iets waar je als Nederlander helaas niet trots op kunt zijn. Niet alleen wordt hiermee het toch al zieke kind meer dan onrecht aan gedaan, maar ook als ouders wordt je als het even kan in een traject geduwd of loop je zoals wij minimaal een trauma op. Daarnaast is het voor de belastingbetaler geld en tijdverslindend en voegt het niets toe, vooral als er geen oplossing is binnen het bestaande aanbod, zoals in ons geval.

Dit kan menselijker, vriendelijker en betaalbaarder, zoals de missie van Communicatie-expert luidt !

Communicatie-expert ondersteunt bij het  ontwikkelen van nieuwe ideeën of door ontwikkelen van bestaande ideeën en concepten. Het maakt ons niet uit of het daarbij gaat om een bedrijfsmatige wens of uitdragen van een meer idealistisch gedachte goed. Als u weet wat het mag kosten en wat er wordt verwacht dan kan er snel duidelijkheid zijn of wij hierin iets kunnen betekenen. Natuurlijk kunnen wij ook ondersteunen om te helpen duidelijk te krijgen wat u kunt verwachten of in het meedenken bij het bepalen van de richting daarvan. Kansrijk idee van Communicatie-expert

Met het online volgen van de les *, zou ons kind enorm geholpen zijn geweest en was het niet noodzakelijk om de hoeveelheid instanties  in te schakelen dat nu is gebeurd. Laat deze instanties digitale, mensvriendelijker en betaalbare mogelijkheden onderzoeken in plaats van hardwerkende ouders te belasten met het verplicht deelnemen aan gesprekken en enkel te focussen op aanwezigheid van het toch al zieke kind. Deze ouders hebben ook al de extra zorg voor hun kind. En echt, vanuit huis kan een kind ook prima leren en zeker als een kind van (toen 16) dit zelf ook kenbaar maakt ! Maar ja, het mag niet. Waar dat staat kan niemand vertellen, maar er wordt wel aan vastgehouden, waardoor ons kind en wij enkel tegenwerking hebben ervaren.

  Kansrijk idee Communicatie-expert en het verbeteren van Onderwijs in Nederland.


Meer over analytisch inzicht,

naar  communicatie blog.

* Update 28-03-20:
Positief: Tijdens de Coronacrisis kan ineens wat eerst door het onderwijs als onmogelijk wordt gezien....


Het belang van het kind voorop, ook bij schoolverzuim ?

Als ervaringsdeskundige met de enorme bureaucratie die een ziek kind met zich meebrengt bij schoolverzuim, en waarbij de prioriteit ligt bij het op orde hebben van de regeltjes ten koste van het belang van het kind, zouden de betrokkenen in deze processen zelf het positieve verschil kunnen maken bij het maken van de OPP.
( Een OPP is het ontwikkelperspectiefplan voor een chronisch ziek kind, welke voor ons kind - na 3 jaar strijd - is opgesteld, maar welke door ons kind zelf niet als een perspectief ervaart. Dan gaat er toch ergens iets niet goed mensen?)

Beetje meer menselijkheid

Vraag jezelf eens af, als je betrokken bent bij een OPP. Doe je dit werk omdat je het kind echt wilt helpen, of omdat je je dossier op orde wilt hebben en aan de regels moet of wilt voldoen? Bedenk dan een volgende keer ook of je nog menseijk bezig bent als je enkel vasthoudt aan het voorgeschotelde van de beleidsmaker of geef een tegen geluid zodat jij je werk wel beter kunt doen. Oplossingen zijn soms simpeler en dichterbij dan je denkt, in ons geval gewoon IVIO proberen als oplossing, maar ja dat wilde school niet want dat kost hen geld en anders levert het hun geld op. Dus hoezo belang van het kind voorop??. Vooral als je als school zonder goede onderbouwing vindt dat je ouders moet aanmelden bij een organisatie als Veilig Thuis - nee geen beveiligingsbedrijf - maar een instantie die zich bezig houdt met kinder-mishandeling en misbruik. Met een prima onderbouwing juichen wij - zelf liefdevolle ouders - een dergelijk stap als school of jeugdzorginstelling meer dan toe, maar besef ook wat je aanricht aan het (zieke) kind en de ouders - met een dergelijke oneigenlijke actie van machtsvertoon. Dit enkel omdat jij van mening bent dat je geen zicht hebt op de situatie. En dit omdat je niet naar de ouders in kwestie wilt luisteren, omdat zij weerwoord geven en vinden dat er geen passende oplossing wordt geboden voor hun kind, zelfs als hun eigen - toen 16-jarige kind - dit ook aangeeft.

Als wij waren meegegaan in de plannen van de diverse betrokken instanties bij deze OPP dan zou ons kind nu elke dag onnodig met een busje opgehaald en gebracht worden naar het speciaal onderwijs, enkel omdat men geen raad weet en niet luistert. Dit terwijl hij slim is, boordevol vol toekomst plannen is, maar bovenal zich behoorlijk gebruikt voelt als speelbal na al zijn inspanningen.

Wat wij als Nederlands gezin hebben moeten doormaken om ons zieke kind maar geforceerd toch op school te krijgen wens je, je ergste vijand nog niet toe...

En niet alleen deze actie heeft ons kind en ons hele gezin onrecht aangedaan........... maar ook is ons kind slachtoffer van het ontduiken van verantwoordelijkheid door school, en het niet nakomen van school over de gemaakte afspraken met de schooldirectie en de directie van het samenwerkingsverband met onze zoon op 14 juni 2019, zodat hij met zijn eigen klas over zou gaan en de tijd zou krijgen om bepaalde toetsen alsnog in te mogen halen.

Dit door het niet reageren op zijn e-mails voor het inhalen van toetsen met heftige gevolgen voor zijn schoolcarriere, uitsluiting van overgang met zijn eigen klas om in dat jaar alsnog toetsen in te mogen halen, een ernstig geschaad zelfvertrouwen. Dit terwijl hij een topprestatie heeft geleverd en ondanks zijn hoge ziekteverzuim (68%) toch geslaagd is en zijn (deel)examenvakken heeft behaald !. Maar ook het verlies van het vertrouwen in school. En zou school - Almere of elders in Nederland - niet juist een veilige plek moeten zijn voor ieder kind gezond of niet?.

Werk je bij de Gemeente Almere, op het ministerie, bij de KinderOmbudsvrouw, bij de media of wil je ons helpen het verschil te maken door samen met ons het verhaal naar buiten te brengen?

Laat het ons weten.