Onderwijs in Almere,
een OPP i.v.m. een chronisch ziek kind :
ons persoonlijke verhaalOnderwijs in Almere, het opstellen van een OPP, Ontwikkel Perspectief Plan. Het persoonlijke verhaal over het tot standkomen van een OPP en de muur waarmee het Almeerse gezin mee te maken krijgt. Dupe, de toch al zieke leerling, omdat men in specialismes denkt en niet in oplossingen. Daarnaast wordt er extreme druk op het gezin van de leerling uitgeoefend, zonder een onderbouw die dit rechtvaardigd.

Visie op Onderwijs in Almere

Communicatie-expert heeft de afgelopen jaren veel ervaring op gedaan op het gebied van het voortgezet onderwijs in Almere en het hebben van een chronisch ziek kind en Passend Onderwijs. Jaren van strijd voeren voor je eigen kind eenvoudig weg, omdat instanties menen dat zij het beter weten wat goed voor jouw kind is dan jij als ouder. Onze visie op wat hier gebeurt:

Leerplichtwet en digitalisering
In de tijd van de leerplichtwet waren er nog geen digitale mogelijkheden, dus hier wordt ook niet naar gehandeld. In tijden waarin jeugd niet opgroeid met de Bibliotheek, maar online leest en o.a. YouTube gebruikt om leerstof tot zich te nemen is het wereldvreemd dat in geval van ziekte enkel van geldsluperende mogelijkheden gebruik mag worden gemaakt. Hoe simpel is het om een gezin en het kind te ondersteunen door bijvoorbeeld Skype, Discord, WhatsApp of ander veilig chatprogramma zeker als je thuis een tiener hebt? Nu mag enkel bij wijze van uitzondering een zeer ernstig ziek kind hiervan gebruik maken, met een verplichte begeleider, thuis op vaste tijden met bijbehorende kosten. Maar wat als vaste tijden voor jouw kind niet werkt? En gezien de hoeveelheid instanties die zich hiermee bezig houden is het voor ons zo klaar als een klontje hoe de zorgkosten of de kosten in het onderwijs voor de belastingbetaler steeds verder oplopen.
Voor een impressie wie zich met onze situatie hebben bezig gehouden om na drie jaar (!) tot een OPP ( Ontwikkel Perspectief Plan) te komen. Ons kind daarentegen heeft sneller bedacht hoe hij zijn toekomst ziet, dan al deze betrokkenen.....


Focus fysieke aanwezigheid ten koste van gezondheid

Het onrecht is ontstaan omdat de focus van het onderwijs ligt bij de fysieke aanwezigheid van het kind op school en niet op de gezondheid. Zo lang je kind 100% ziek is gaat dit goed, maar op het moment dat je kind de ene dag beter voelt dan de andere dag wordt hierin geen passende oplossing geboden. Wij, ouders en kind, hebben de dwang en initimidatie aan ons adres ervaren en dit is zeker iets waar je als Nederlander helaas niet trots op kunt zijn. Niet alleen wordt hiermee het toch al zieke kind meer dan onrecht aan gedaan, maar ook als ouders wordt je als het even kan in een traject geduwd of loop je zoals wij minimaal een trauma op. Daarnaast is het voor de belastingbetaler geld- en tijdverslindend en voegt het niets toe. Immers in ons geval was ons kind al onder behandeling van een eigen, en zeer gerespecteerde arts. En werd er ook geen oplossing geboden binnen het bestaande aanbod van de professionals.


Dit kan menselijker, vriendelijker en betaalbaarder, zoals de missie van Communicatie-expert luidt ! Lees ook de recente communicatie blog


* Update juni 2020:
Corona heeft aangetoond dat er ook andere mogelijkheden zijn. Hopelijk brengt dit nieuwe inzichten met zich mee.

Onderwijs in Almere en het hebben van een chronisch ziek kind, onze muur waar wij tegen opgelopen zijn kan ook anders. Een overkill aan instanties, enkel vanwege de druk die er ligt vanuit de leerplichtwet om fysiek aanwezig te zijn op school. In tijden van digitalisering wordt juist enorm veel kansen aan het onderwijs geboden. Instanties kunnen daarmee terug naar de basis waar zij voor zijn in plaats van opvoeder van je kind kunnen zij zich bezig houden met daadwerkelijke ondersteuning in het onderwijs of het gezin. Ons schrijnende verhaal waarbij onze zoon, maar ook wij zelf enorm veel onrecht is aangedaan. Tijd voor positieve veranderingen en kansrijke ideeën en dan is het Onderwijs in Almere of Nederland bij Communicatie-expert aan het juiste adres! Communicatie-expert, specialist in marketing en communicatie, ook voor het onderwijs. Ervaringsdeskundig!Kansrijk idee van Communicatie-expert voor Onderwijs in Almere of Nederland

Met het online volgen van de les *, zou ons kind enorm geholpen zijn geweest en was het niet noodzakelijk om de hoeveelheid instanties  in te schakelen dat nu is gebeurd. Laat deze instanties digitale, mensvriendelijker en betaalbare mogelijkheden onderzoeken in plaats van hardwerkende ouders te belasten met het verplicht deelnemen aan gesprekken en enkel te focussen op aanwezigheid van het toch al zieke kind. Deze ouders hebben ook al de extra zorg voor hun kind en ook de behandelde specialist weet echt wel wat hij doet. En vanuit huis kan een kind ook prima leren en zeker als een kind van (toen 16) dit zelf ook kenbaar maakt ! Maar ja, het mag niet. Waar dat staat kan niemand vertellen, maar er wordt wel aan vastgehouden, waardoor ons kind en wij enkel tegenwerking hebben ervaren.

  De visie van Communicatie-expert op het Onderwijs in Almere of Nederland. Digitalisering en meer menselijkheid, nakomen van de afspraken met de leerling en luisteren naar de ouders in plaats van ieder specialisme langs elkaar heen werken en gemeenschapsgeld verspillen.

Meer over analytisch inzicht, naar de communicatie blog.


* Update 28-03-20:
Positief: Tijdens de Coronacrisis kan ineens wat eerst door het onderwijs als onmogelijk wordt gezien....


Het belang van het kind voorop, ook bij schoolverzuim ?

Als ervaringsdeskundigen met de enorme bureaucratie die een ziek kind met zich meebrengt bij schoolverzuim. En waarbij de prioriteit ligt bij het op orde hebben van de regeltjes ten koste van het belang van het kind, zouden de betrokkenen in deze processen zelf het positieve verschil kunnen maken bij het maken van de OPP. Een OPP is het ontwikkelperspectiefplan voor een chronisch ziek kind, welke voor ons kind - na 3 jaar strijd - is opgesteld, maar welke ons kind zelf niet als een perspectief ervaart als het gaat om de wijze waarop. Dan gaat er toch ergens iets niet goed mensen? Waar is het maatwerk?

Werk je bij de Gemeente, op het ministerie, bij de KinderOmbudsvrouw, Onderwijsconsulenten op in het Onderwijs of bij Leerplicht. Of bij de media en wil je ons helpen het verschil te maken en samen met ons het verhaal naar buiten brengen?

Stuur ons een e-mail.


Beetje meer menselijkheid bij opstellen van de OPP

Vraag jezelf eens af, als je betrokken bent bij een OPP ( Ontwikkel Perspectief Plan) . Doe je dit werk omdat je het kind echt wilt helpen, of omdat je je dossier op orde wilt hebben en aan de regels moet of wilt voldoen? Bedenk dan een volgende keer ook of je nog menselijk bezig bent als je enkel vasthoudt aan het voorgeschotelde van de beleidsmaker of geef een tegengeluid bij de evaluatie, zodat jij je werk wel beter kunt doen in het belang van het kind?. Oplossingen zijn soms simpeler en dichterbij dan je denkt, in ons geval gewoon IVIO proberen als oplossing, maar ja dat wilde school niet want dat kost hen geld en anders levert het hun geld op. En nog vervelender, ons kind was nog steeds niet geholpen.

De rekening
Los van het feit dat in beide gevallen de ouders de rekening betalen en niet school - immers wij betalen Belasting voor school en voor de oplossing - hoezo belang van het kind voorop??.

Veilig Thuis als machtsmiddel
Vooral als je als school zonder goede onderbouwing vindt dat je ouders moet aanmelden bij een organisatie als Veilig Thuis - nee geen beveiligingsbedrijf - maar een instantie die zich bezig houdt met kindermishandeling en misbruik. Een verklaring waarom wordt niet gegeven, maar dat stempeltje wordt - volledig onterecht - wel even op ons gedrukt.

Veilig Thuis wordt als machtsmiddel door school betrokken bij onze situatie, daarna voor de OPP, het Ontwikkel Perspectief Plan. Ontwikkel Perspectiefplan, puur omdat men zich geen raad weet, er is geen onderbouwing en taken van Veilig Thuis worden weer gedelegeerd aan Jeugdzorg, maar tijdens gesprekken zijn ze allemaal opeens aanwezig zonder dit van elkaar te weten. Deze soap is voor ons gezin en de hoeveelheid mankrachten niet alleen een dure grap voor de Belastingbetaler maar ook totaal overbodig en dient geen belang van ons kind. Ook wordt er enkel druk en druk op ons gezin gelegd, een werkwijze die zou moeten ontzorgen, maar tegendeel wordt gerealiseerd! JGZ en Veilig Thuis, stress bezorgers in plaats van ontzorgers. En je raad al wie hier de dupe van is? Juist onze zoon en ons gezin, omdat de taken over en weer worden geschoven en wij hier als inwoner / burger tussen inzitten.


Met een prima onderbouwing juichen wij - zelf liefdevolle ouders - een dergelijk stap als school of jeugdzorginstelling meer dan toe. Maar besef ook wat je aanricht als je er naast zit zoals in ons geval en de schade aan het (zieke) kind en de ouders. Een dergelijke actie van ongegrond machtsvertoon. En het kwalijke hier is juist dat schade wordt aangebracht aan ons kind en er dus naar ons als ouders in kwestie niet wordt geluisterd, juist omdat zij weerwoord krijgen. Verder wordt er met dit handelen geen passende oplossing geboden voor ons kind, die dit zelf ook aangeeft. Onze zoon is inmiddels dan al 16 jaar.


Passend Onderwijs is meer dan een OPP en door een busje gehaald worden

Als wij waren meegegaan in de plannen van de diverse betrokken instanties bij deze OPP dan zou ons kind nu elke dag onnodig met een busje opgehaald en gebracht worden naar het speciaal onderwijs, enkel omdat men geen raad weet met onze situatie en niet luistert. Dit terwijl hij slim is, boordevol vol toekomst plannen is, maar bovenal zich behoorlijk gebruikt voelt als speelbal na al zijn inspanningen en het niet nakomen van de afspraken door de schooldirectie.

Wat wij als Nederlands gezin hebben moeten doormaken om ons zieke kind maar geforceerd toch op school te krijgen wens je, je ergste vijand nog niet toe...

En niet alleen deze actie heeft ons kind en ons hele gezin onrecht aangedaan........... maar ook is ons kind slachtoffer van het ontduiken van verantwoordelijkheid door school, en het niet nakomen van school over de gemaakte afspraken met de schooldirectie en de directie van het samenwerkingsverband met onze zoon op juni 2019, zodat hij met zijn eigen klas over zou gaan en de tijd zou krijgen om bepaalde toetsen alsnog in te mogen halen.

Dit door het niet reageren op zijn e-mails voor het inhalen van toetsen met heftige gevolgen voor zijn schoolcarriere, uitsluiting van overgang met zijn eigen klas om in dat jaar alsnog toetsen in te mogen halen, een ernstig geschaad zelfvertrouwen. Dit terwijl hij een topprestatie heeft geleverd en ondanks zijn hoge ziekteverzuim (68%) toch geslaagd is en zijn (deel)examenvakken heeft behaald !. Maar ook het verlies van het vertrouwen in school.  En zou school - Almere of elders in Nederland - niet juist een veilige plek moeten zijn voor ieder kind gezond of niet?.

In onze situatie is hier inbreuk gemaakt op rechten, maar vooral ook een vertrouwsbreuk ontstaan. En is het niet de opdracht die dit kabinet heeft gehad om vertrouwen uit te stralen?