Schoolveteraan : boek over niet Passend Onderwijs Schoolveteraan, het boek van een moeder die toe ziet hoe haar zieke kind juist de dupe wordt van het Passende Onderwijs in plaats van juist geholpen. Schoolveteraan het boek  over de Survival van niet Passend Onderwijs is af ! Auteur Diana Stroeven, communicatie- en marketing expert , maar vooral moeder. Ontwerp van de cover van het boek Schoolveteraan: Erik Roukens, Groove Graphics.

Naast marketing en communicatie-expert is Diana Stroeven, moeder en auteur van het boek Schoolveteraan dat zojuist is inmiddels verschenen ( zomer 2022). Communicatie-expert geeft het boek Schoolveteraan in eigen beheer uitgeven. Zie voor meer informatie over het boek hieronder of de website van : Schoolveteraan

BOEK SCHOOLVETERAAN : SURVIVAL VAN PASSEND ONDERWIJS

Het boek Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een gezin over hun Survival naar (niet) Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde.

SCHOOLVETERAAN OVER DIGITALISERINGS KANSEN IN PASSEND ONDERWIJS

Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind. Maar vooral omdat afstandsonderwijs als oplossing wordt geweigerd door de school.

SCHOOLVETERAAN VAN PASSEND ONDERWIJS ONRECHT DOOR ONKUNDE SCHOOL EN KETENPARTNERS

Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en hun onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.

BOEK SCHOOLVETERAAN STAP NAAR EEN POSITIEVE GAMECHANGER ? Schoolveteraan, het boek. Schoolveteraan vertelt de persoonlijke ervaringen (2017-2020) van een Almeers gezin over hun zoektocht naar (niet) Passend Onderwijs, waarin zij samen met hun zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde.   Een kind, die ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde, groene vmbo opleiding weet te slagen op basis van: de eigen wil, discipline en zelfstudie.  Ziek zijn, slagen en dan door de onkunde van je school met Passend Onderwijs toch moeten uit te stromen door het niet nakomen van gemaakte afspraken door de school zelf, en het ontbreken van een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP). Het directe en kwalitatieve resultaat voortvloeiend uit de nalatigheid van school met de zorgplicht. Met einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind tot gevolg.   Maar ook hoe een op wantrouwen sturende teamleider van school, met ongezonde opvoedinterventie en controledrang op hun kind, het ambt misbruikt en de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing - beschuldigd van kindermishandeling en –misbruik. De gekozen procedure dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van zijn gemaakte fouten en de onkunde met het Passend Onderwijs. Waarbij de hooghartigheid van school en ketenpartners, de persoonlijke keuzes én aangegeven grenzen van het gezin niet respecteert en waardoor hun kind juist wordt gedupeerd. Onacceptabel.  Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een zelfreflectie boodschap afgeven aan het onderwijsveld welke gevolgen hun keuzes te weeg brengen. Ook drukken zij ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te behouden en vaker NEE te zeggen tot er wel een win-win is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie…de expertise van de auteur: Diana Stroeven.

Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven , tevens de moeder van Schoolveteraan.

Directeur Kansongelijkheid en Onderwijsondersteuning (voorheen kwartiermaker) bij het ministerie van OCW schrijft mij als moeder dat onrecht door de Staat niet wordt erkent, hoogste tijd dat bottum-up wordt duidelijk gemaakt dat het tijd is voor een positieve gamechanger. De Nederlandse burger verdient beter.
Wij gaan liever voor winnen voor ons kind ! Jij als ouder én echte professional toch ook ? Juist daarom: Schoolveteraan !

Onze zoon: van gecreërde verliezer op naar een winnaar met zijn eigen bedrijf : groen beheer bedrijf en specialist  all3 .


Boek Schoolveteraan
direct bestellen?

QR code om het boek Schoolveteraan Survival Passend Onderwijs direct te bestellen via de webshop van all3. all3 is het bedrijf van Schoolveteraan die hij is gestart door zijn Survival van Passend Onderwijs.

Boek Schoolveteraan exclusief via webshop

all3 is het groen en moestuin bedrijf van Schoolveteraan. Meer weten over het bedrijf , klik hier.

Auteur boek Schoolveteraan Survival Passend Onderwijs

Meer weten over de auteur en moeder van Schoolveteraan ?

Diana Stroeven is de auteur van het boek Schoolveteraan. Diana is tevens de moeder van Schoolveteraan en eigenaar van Communicatie-expert. Schoolveteraan, het boek over Passend Onderwijs wordt in eigen beheer uitgegeven. Credits voor de boekomslag: Erik Roukens, Groove Graphics.