ICT bedrijfsproces optimalisatie

Inventarisatie van het huidige ICT, database bedrijfsproces of beleidsproces
en de vertaalslag naar de gewenste situatie om deze optimaal te laten functioneren,
het begint met communicatie


ICT bedrijfsproces of beleidsoptimalisatie. Inventarisatie van het huidige ICT of database bedrijfsproces en de vertaalslag naar de gewenste situatie: Communicatie-expert. Succesvol samenwerken begint met luisteren, waarbij ervaringsdeskundige de weg naar succes is. Communicatie-expert heeft sinds 2004 ervaring met ICT bedrijfsprocessen of het implementeren en digitaliseren hiervan.


ICT bedrijfsproces of beleidsoptimalisatie en het ervaringsdeskundige Communicatie-expert

Met bijna 30 jaar ervaring op het gebied van industrieële communicatie- en marketing en de laatste paar jaar ruime praktijkervaring met (semi)overheid zoals intensieve en jarenervaring met voortgezet onderwijs in Almere alsmede aanverwante instanties op gebied van schoolverzuim betrokken bij het opstellen van een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) , is gebleken dat het optimaliseren van het ICT bedrijfsproces of beleidsproces door middel van investeren in communicatie- en marketing, ICT, database of de klanttevedenheid in de gehele organisatie bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen, zoals de door Communicatie-expert ontwikkelde werkmethode BIGSTAR. Maar denk daarbij ook aan het algemene bedrijfsproces of beleidsprocedures van (semi)overheid.

In het algemeen is het belangrijk tussentijds te evalueren en daar waar nodig tijdig bij te sturen. Ondanks dat dit een een schot voor open doel lijkt is het vaak zo simpel. Echter wordt evalueren in zowel bedrijfsleven als bij gemeenten of andere overheidsinstelingen vaak achterwege gelaten door :

1. Tijdsdruk;
2. Gebrek aan slag- en arbeidskracht;
3. Gebrek aan inzicht in het proces of nieuwe, technologische ontwikkelingen;
4. De begeleiding laat te wensen over of is er in het geheel niet.

Vaak wordt er dan al voor implementeren of trial and error gekozen waarbij de kwaliteit al dan niet tijdelijk onder druk kan komen te staan. Ook kan een procedure totaal anders uitpakken dan was voorzien, met repareren als gevolg. Met tussentijdse inbouw van een evaluatiemoment of vooraf goed in kaart brengen welke schakels in het proces betrokken zijn, wordt naast een positieve bijdrage aan de winst of het behalen van het doel direct een flinke dosis tevredenheid gerealiseerd bij betrokkenen (keten-)partners, collega's, klanten of leerlingen. En vergeet daarbij ook niet de ervaringdeskundigheid van mensen die reeds ervaring hebben opgebouwd door er mee te werken. Beleidsmatig iets bedenken werkt enkel als daarvoor ook de juiste kennis is aangetrokken, waarbij de ervaringdeskundige vaak wordt onderschat. Echter het zijn juist wel deze mensen die er mee moeten werken, het moeten uitvoeren en daarmee van onschatbare waarde zijn als het gaat om het voorkomen van extra of onnodige kosten.

Met het juiste doel voor ogen vergt een aanpassing of nieuw ICT systeem inzicht in zowel de theorie als de praktijk, om deze met elkaar en succesvol met elkaar te laten samenwerken.

Als ervaringdeskundige of voor een frisse blik op jouw situatie, biedt Communicatie-expert uitkomst. Neem contact op om te horen wat wij voor je kunnen betekenen.

Vaak zijn oplossingen dichterbij dan je denkt !