E-mailen met
Communicatie-expert


  1. E-mail contact

Communicatie-expert staat voor deskundig, resultaatgericht, kosten- en tijdsturend. Daarom vragen wij van je om concreet via dit contactformulier aan te geven waarbij je ondersteuning wilt zoals: ontwikkeling van kansrijk idee of concept,bedrijfsproces of (semi) overheid procedures efficiënter of implementatie begeleiding van de procedures efficiënter laten verlopen, tijdsdruk/kostenstructuur, interne werkmethode ontwikkeling, (door)ontwikkeling van dienst of product t.b.v. bedrijfsgroei, implementatie nieuwe huisstijl of creeëren uniformiteit in huisstijl, marketing, PR, digitalisering documenten etc. Ook vragen wij je aan te geven wat het mag kosten en op welke termijn e.e.a. speelt. Met onze directheid verwachten wij jou en ons tijd te besparen, maar vooral om effectief en kansrijk iets met elkaar te kunnen gaan neerzetten.

Informatie m.b.t. ons Privacy Statement.

Bedankt voor je getoonde interesse in de dienstverlening van Communicatie-expert