Vanwege de hoeveelheid spam bij het vermelden van een e-mailadres op de website, vraagt Communicatie-expert je vanuit je eigen e-mail programma een e-mail te sturen. Communicatie-expert is het beste per e-mail bereikbaar. Stuur je e-mail naar Communicatie en marketing specialist Diana Stroeven. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij de ondersteuning van het ICT bedrijfsproces op beleid optimalisatie in de communicatie, vraag ik je om in je e-mail op te nemen, je naam, e-mail adres, evt. telefoonnummer, je budget en je te bereiken doel. Hartelijk bedankt voor je interesse in de communicatie dienstverlening van marketing van Communicatie expert Almere. Ga jij ook voor positiviteit en een win-win ? Communicatie maakt het positieve verschil !


 Wil je telefonisch contact met Communicatie-expert Diana Stroeven - Visser,  voor communicatie en implementatie op marketing en communicatie ICT gebied, of heb je een vraag over een te vergeven opdracht? Spreek dan een berichtje in of stuur een WhatsApp-je. Je kunt ook e-mailen ( zie mailadres links bovenaan op de pagina) of via het contactformulier contact opnemen. Wil jij ook het positieve verschil maken met communicatie en ICT bedrijfsproces en beleidsondersteuning en ICT implementatie? Laat van je horen !


ICT bedrijfsproces of beleidsoptimalisatie. Inventarisatie van het huidige ICT of database bedrijfsproces en de vertaalslag naar de gewenste situatie: Communicatie-expert. Succesvol samenwerken begint met luisteren, waarbij ervaringsdeskundige de weg naar succes is. Communicatie-expert heeft sinds 2004 ervaring met ICT bedrijfsprocessen of het implementeren en digitaliseren hiervan.

ICT bedrijfsproces optimalisatie. Inventarisatie van het huidige ICT, database bedrijfsproces of beleidsproces en de vertaalslag naar de gewenste situatie om deze optimaal te laten functioneren, het begint met communicatie. Communicatie-expert kan ingezet worden voor een advies, consult of leveren van maatwerk ondersteuning om dat wat nodig is boven water te krijgen. Vul het contactformulier in wat de bedoeling is. Succes!


ICT bedrijfsproces en/of beleids-optimalisatie en implementatie: Communicatie-Communicatie-expert, specialist in Communicatie en marketing, zeker op het gebied van het ICT bedrijfsproces.expert als marketing en communicatie digitaliseringsadviseur

Communicatie-expert heeft bijna 30 jaar ervaring op het gebied van industrieële communicatie- en marketing, waarvan de laatste paar jaar ruime praktijkervaring met (semi) overheid. Vanuit de marketing aan de wieg gestaan van de algehele communicatie digitalisering van catalogus, websites, magazines, databases, andere communicatiemiddelen, huisstijl documenten, implementatie van e-mail services gekoppeld aan dienstverlening etc. Diana Stroeven, oprichter en eigenaar van Communicatie-expert neemt ruim 17 jaar ervaring mee op het gebied van ICT en digitalisering. Al in 2004 zette zij de eerste stappen met digitalisering en on line verkoopactiviteiten.

Als bestuurder van een miljoenen MKB bedrijf in de Nederlandse maakindustrie o.a. strategisch business partner van één van Nederlands grootste agrarische-landbouw bedrijven, betrokken bij diverse bedrijfsovernames en als verbinder tussen verschillende vestigingen en bedrijfsculturen, waarbij implementaties van ICT systemen en samenwerking een belangrijke rol speelden.

Recent intensieve ervaring met voortgezet onderwijs in Almere alsmede aanverwante instanties op gebied van schoolverzuim betrokken bij het opstellen van een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) , welke aantoont dat er bij overheidsinstantie nog veel valt te optimaliseren in het ICT bedrijfsproces . Maar ook in het beleidsproces door middel van investeren in communicatie- en marketing, ICT, database of de klanttevedenheid.

Vooral klanttevredenheid is een belangrijke, welke in de gehele organisatie bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen, zoals de door Communicatie-expert ontwikkelde werkmethode BIGSTAR. Maar denk daarbij ook aan het algemene bedrijfsproces of beleidsprocedures van je bedrijf, organisatie of de (semi)overheid.

In het algemeen is het belangrijk tussentijds te evalueren en daar waar nodig tijdig bij te sturen. Vaak maakt communicatie en de kwaliteit daarbij het verschil. Ondanks dat dit een een schot voor open doel lijkt is het vaak zo simpel. Echter wordt evalueren in zowel bedrijfsleven als bij gemeenten of andere overheidsinstelingen vaak achterwege gelaten door :

Tijdsdruk;
Gebrek aan slag- en arbeidskracht;
Gebrek aan inzicht in het proces of nieuwe, technologische ontwikkelingen;
De begeleiding laat te wensen over of is er in het geheel niet;
Onduidelijkheid wie de coördinatie heeft of de eindstem.


Kwaliteit van communicatie

Vaak wordt er bij trajecten al voor implementeren, of trial and error gekozen, waarbij de kwaliteit al dan niet tijdelijk onder druk kan komen te staan. Ook kan een procedure totaal anders uitpakken dan was voorzien, met repareren als gevolg. Met tussentijdse inbouw van een evaluatiemoment of vooraf goed in kaart brengen welke schakels in het proces betrokken zijn, wordt naast een positieve bijdrage aan de winst, of het behalen van het doel, direct een flinke dosis tevredenheid gerealiseerd bij betrokkenen (keten-)partners, collega's, klanten, inwoners of leerlingen en levert het geen onnodige vertragingen op m.b.t. de slagkracht en het "knopen doorhak moment". En vergeet daarbij ook niet de ervaringdeskundigheid van mensen die reeds ervaring hebben opgebouwd door ermee te werken. Beleidsmatig iets bedenken werkt enkel, als daarvoor ook de juiste kennis is aangetrokken, waarbij de ervaringdeskundige vaak wordt onderschat. Echter het zijn juist wel deze mensen die er mee moeten werken, het moeten uitvoeren en daarmee van onschatbare waarde zijn als het gaat om het voorkomen van extra of onnodige kosten, realiseren van gestelde doelen en beoogde werkplezier.

Met het juiste doel voor ogen vergt een aanpassing of nieuw ICT systeem inzicht in zowel de theorie als de praktijk, om deze met elkaar en succesvol met elkaar te laten samenwerken. Daarbij maakt de kwaliteit van communicatie het positieve verschil !

Als ervaringdeskundige of voor een frisse blik op jouw situatie, biedt Communicatie-expert uitkomst. Neem contact op en ervaar zelf dat een oplossing dichterbij is dan je denkt.!

Lees ook eens de communicatie blog van Communicatie-expert

Communicatie-expert, specialist in marketing en communicatie heeft ook een verrassende communicatie blog met humor, frisse blik op actuele zaken van BV Nederland. Ga naar de communicatie blog.