Kwaliteit leveren BV Nederland

Communicatie maakt volgens Communicatie-expert het positieve verschil !

Communicatie-expert : kwaliteit, communicatie en betaalbaarheid van BV Nederland

De missie van Communicatie-expert, specialist in communicatie en marketing is gebaseerd op eigen ervaringen in de gezondheidszorg met het eigen gezin, maar ook familieleden. Ieder zijn specialisme in de gezondheidszorg in Almere en Nederland en onnodig leed tot gevolg. Maar ook op ervaringen met het voortgezet Onderwijs in Almere en gezondheidszorg Visie en missie van Communicatie-expert, specialist in marketing en communicatie in Almere. Nederland kan leuker, vriendelijker en betaalbaarder. Maakt jij al het verschil en ga jij ook voor een win-win situatie? Begin dan met het leveren van kwaliteit. Goed voor BV Nederland en dus goed voor haar inwoners.

Met jaren ervaring als commercieel directeur in de Nederlandse maakindustrie, waarvan als strategisch business partner voor één van Nederlands grootste spelers in de agrarische-landbouw sector, is het leveren van kwaliteit een belangrijke pijler als succesfactor in het algemeen.

Sta voor kwaliteit bij leveren van producten en diensten
Lever en sta voor kwaliteit is het sleutelwoord. Wil de klant snel iets geleverd krijgen, maar is dit in het benodigde productieproces niet haalbaar vanwege de kwaliteit waar jij als bedrijf of organisatie voor staat? Verkoop je klant dan NEE. Staan voor kwaliteit voorkomt niet alleen een hoop gedoe in de eigen organisatie (stress, overwerk, problemen achteraf oplossen of verhoogde kosten), maar geeft ook een duidelijke grens richting je klant aan. Die wil immers dat er een goede dienst of product wordt geleverd en daaraan zijn nu eenmaal spelregels gebonden die jij als specialist duidelijk moet maken om die kwaliteit te kunnen borgen. Mooie bijkomstigheid is dat het onnodige kosten in de keten voorkomt en daarmee dus direct bijdraagt aan een betaalbaarder product. Hoeven we daarvoor niet over de grens te shoppen en dat is goed voor BV Nederland .

Meer over BV Nederland en het grote geld, ga naar communicatie blog.


Kwaliteit van leven en leveren van diensten: gezondheidszorg als voorbeeld voor kwaliteit van leven en communicatie

Ook in de dienstverlening, zoals in de gezondheidzorg mag er wat Communicatie-expert meer oog zijn voor kwaliteit van leven en kwaliteit van communicatie. Gebaseerd op onze eigen persoonlijke ervaringen binnen ons gezin en onze familie, maar ook uit eigen onderzoek door te praten en te luisteren naar zorgverleners zelf en andere patiëntenervaringen komt naar voren wat er speelt, zoals :

Dat veel zorgverleners gefocused zijn op hun eigen specialisme, maar geen oog hebben voor het hersteltraject na de door hun uitgevoerde operatie of behandeling. Of te wel de nazorg. De patient is vaak verrast bij een diagnose of als er een operatie komt uitrollen. Op dat moment wordt vaak door zowel de arts als de patient vergeten om ook al vragen te stellen over hoe na de operatie. Wel wordt de afspraak in een regulier ziekenhuis dan wel al vaak gemaakt. ;

Uit concurrentie overwegingen handelen in belang van het bedrijf of ziekenuis is en niet in belang van de client of patiënt. Dit terwijl dit wel de betaler van de dienst is;

Altijd gelijk vervolgafspraken maken wordt ervaren als opdringen en geldelijk belang ;

Veel medische fouten worden gemaakt door overhaaste of goedbedoelde operaties met veelal blijvende gevolgen, doordat er met spoed wordt ingegrepen met gevolgen voor de kwaliteit van leven voor de patient ;

Vaak eenvoudig weg kleine stapjes nemen met rust beter is voor het genezingsproces dan forceren of willen overbehandelen.

Bij levensbedreigende kwesties de cliënt weinig ruimte krijgt om het geconstateerde mentaal te verwerken om daarop een keuze te maken. De medici nemen deze beslissingen voor de cliënt, maar wat wil de patient of cliënt in deze eigenlijk?

No show bij afspraken kunnen niet worden doorbelast aan de verzekeraar, dus komt deze bij de klant terecht. Afhankelijk wat de reden is kun je dan besluiten dit wel of niet alsnog door te belasten. Kwestie van kwaliteit en kwaliteit van communicatie, maar waar trek je dan een grens om als bedrijf of ziekenhuis niet zelf de kosten te moeten nemen? Deze vertaalt zich dan toch ook weer in de kostprijscalculatie.

Zorgverleners voelen zich vaak onderdruk gezet daar waar economische belangen meespelen, zoals bij gebeld worden door de bedrijfsarts, omdat een werkgever graag wil dat de werknemer snel weer aan de slag gaat of omdat er verslagen nodig zijn voor het UWV.

Hoe weet een client of een ingevulde code bij de verzekeraar is wat de patient heeft? Nu kan dit leiden tot hoge extra kosten, bijv. bij fysiotherapie.

Het verschil zit : het moet, ik wil het of ik kan het zelf en maak mijn eigen keuze of het bij mij past.

Lees ook de blog over de Coronatest en communicatie.

Dus blijft over positief beïnvloeden van gedrag oftewel de communicatie..
En daar ligt nu precies de toegevoegde waarde van Communicatie-expert en het geven van advies, consultancy of een maatwerk Masterclass.

Hoe maak jij al het positieve verschil in communicatie?
Ondersteuning nodig? Ga dan naar de contact pagina van Communicatie-expert.