Communicatie en negatieve rente op geld - Deel II

Communicatie blog negatieve rente - deel II


Wie mijn vorige blog over de negatieve rente heeft gelezen zal het de afgelopen week niet zijn ontgaan dat er deze week veel gecommuniceerd is over de combinatie van negatieve rente en het Coronavirus op de Pensioenfondsen.

Kijkend naar de Pensioenfondsen is allang bekend dat de opgelegde rekenrente voor de dekkingsgraden hierbij de grootste boosdoener is. En nu is ineens het Coronavirus de boosdoener? Nogal apart aangezien diverse financiele websites juist melden dat de aandelenbeurzen geen last lijken te hebben van het virus en zelfs eerder beter lijken te presteren. Zou mooi zijn als onze Pensioenfondsen eens met deze mensen gaan praten hoe zij dat dan doen, want Pensioenbetalend Nederland wil graag ook een beter rendement op haar geld. En met al die miljarden in de Pensioenpotten maakt een procentje meer of minder net het positieve verschil tussen wel of niet de pensioenpremie verhogen.

Wat echter opvallend is is de stilte van de Gemeentes over diezelfde negatieve rente. Herinner je nog het IceSave debacle, waarbij vele Gemeentes onze miljoenen gestald hadden in IJsland? Het lijkt mij dat voor Gemeentes de negatieve rente even actueel is als voor instellingen die van de accountant miljoenen moeten aanhouden. Dit met als direct gevolg het betalen van negatieve rente en dus het minder kunnen leveren van dienstverlening aan de belastingbetalende burger door diezelfde Gemeentes. Mochten de Gemeentes intussen een prima oplossing of beter rendement gevonden hebben voor hun reserves, laat ze deze informatie dan ook zeker delen met de instellingen die onder hun Gemeente vallen. Een win-winsituatie, waar je zomaar eens blij van kunt worden