Communicatie, BV Nederland, rendement op geld en nationaal, economisch belang

Communicatie – BV Nederland, rendement op geld en nationaal, economisch belang

Afgelopen 2 weken is het in de wereld doorgedrongen dat Corona serieuze maatregelen vraagt en ieder land doet dit voor zich. Dat we als Nederlanders nogal gehoorzaam zijn en het braafste jongetje van de klas lijkt voor Corona zijn vruchten af te werpen. Immers het gros van de Nederlanders blijft braaf thuis en als je dan al naar buiten gaat om enige beweging te krijgen of in je levensmiddelenonderhoud te voorzien, dan houdt je afstand van 1,5 meter. Hoewel het in de eerste week in de communicatie nog over 2 meter ging tijdens de eerste persconferentie, zo is deze inmiddels aangepast naar 1,5 meter.
Die afstand bewaren lukt aardig, maar voor wie wil seksen moet van goeden huize komen om deze afstand te bewaren. We zullen het over een tijd weten wie zich wel en niet aan deze afstandsregel heeft gehouden tijdens Corona…


Rendement op krediet en rood staan

Terug naar communicatie en geld, waar deze blog over gaat. BV Nederland staat voor een enorme uitdaging als het gaat om rendement op geld. Waar de Rabobank op eigen initiatief - hoe positief is dat ! - per 1 april 2020 heeft besloten om op rood staan (krediet) i.p.v. 12,9% nu 9,9% te rekenen, zijn andere banken zoals onder andere de Staatsbanken nu ook gedwongen om hierin mee te gaan. Minister Hoekstra komt ruim een week later met de mededeling dat hij in gesprek is met de banken hierover, maar als we de Rabobank als voorbeeld nemen, dan bespeur ik hier toch echt dat deze bank wel degelijk zijn zorgplicht neemt, heeft geleerd van de kredietcrisis en niet op de minister heeft gewacht met het nemen van stappen. En 3% inleveren klinkt misschien weinig, maar is nog altijd 25% oftewel met een kwart minder genoegen nemen. En als je de vergelijking trekt met bijvoorbeeld een starterskrediet dat via UWV wordt verstrekt aan werklozen met ondernemersplannen, tegen 8% rente, dan is die 9,9% marktconform. Hoewel als je dit wegzet tegen de negatieve rente en de dagrente van de ECB waarbij de hypotheekrente met zo'n 1,5% - 2% bijzonder laag is , is 8% en 9,9% ook een flink rendement te noemen. Daarnaast is er door diezelfde ECB getornd aan het verdienmodel van o.a. Nederlandse banken met het in rekening brengen van negatieve rente waardoor spaartegoeden niet renderen of juist geld kosten voor de spaarders, waardoor banken ook op zoek zullen moeten naar andere verdienmodellen of inkomsten dan ze voorheen deden.


Nationaal belang, solidariteit en Italië

Daar waar de Nederlandse politiek de koers van zelfredzaamheid spontaan is gewijzigd naar “samen”, zo geeft zij richting andere EU-landen - zoals recent Italië - de boodschap af dat zij eventueel wel op een gift van 1 miljard euro kunnen rekenen van Nederland – oftewel per belastingbetaler "geeft" Rutte wel even € 58,82 (per inwoner) weg – dit terwijl de Nederlandse belastingbetaler dit geld toch echt zelf goed kan gebruiken wetende dat zij al tot op het bot wordt uitgekleed aan belastingen daar waar Multinationals hun verantwoordelijkheid niet nemen. Laten we de lasten eens positief ombuigen naar de lusten. En juist nu weten dat er een berg aan economische schade aan zit te komen, welke in de geschiedenis zijn weerga niet kent. Daarbij komt dat Italië aanstuurt op Eurobonds waarvan Nederlander een felle tegenstander van is en terecht !. Immers het is nooit de opzet van de euro geweest om voor elkaar in te staan van de schulden die andere landen maken, maar dit is wel waarvoor onder andere Italië en Spanje momenteel tijdens de Coronacrisis voor strijden. En waar waren Italië of de andere Zuid-Europese landen voor ons als Nederlanders als het gaat om solidariteit? Is het van deze landen niet eenvoudig weg een dikke vinger naar ons Nederlanders en andere Europese landen die allen wel proberen hun huishoudboekje op orde te krijgen? Enkel strenge voorwaarden en omvorming naar andere omgang met geld bij opname uit het Europese Noodfonds ( ESM - Europees Stabiliteitsmechanisme) of voor het verkrijgen van een gift is enigszins realistisch, maar Eurobonds is niet te verkopen aan de Nederlandse Belastingbetaler ! Daar waar Zalm onze gulden destijds te goedkoop heeft ingeruild voor de euro, zo standvastig is onze minister Hoekstra door bij zijn standpunt - namens Belastingbetalen Nederland - te blijven en niet mee te gaan in Eurobonds. Elkaar helpen is prima, waarbij het uitgangspunt van voorwaarden en gedragsverandering een gedegen basis vormen voor nu en in de toekomst en er een win-winsituatie ontstaat.


Economische gevolgen wereldwijd door Corona

In de afgelopen 2 weken zijn er enkel al door Corona in de VS 10 miljoen (!) werkelozen bijgekomen. Niet alleen is dit in 2 weken meer dan in heel 2009 (ruim 6 miljoen) na de enorme kredietcrisis, maar ook ziet het er naar uit dat de wereldwijde economische schade door Corona meer doden gaat vragen dan Corona zelf.   Gelukkig zijn wij Nederlanders een inventief volkje en verwacht ik dat er ook genoeg Nederlanders zullen opstaan die de Coronacrisis zien als een kans en ervoor gaan zorgen dat wij er met z’n allen beter uitkomen, meer nationalisatie is daarbij zeker een hele goede optie om onze overlevingstand kracht bij te zetten en Nederland te laten profiteren.

Communicatie BV Nederland - Corona, Nationaal geld belang en positiviteit

BV Nederland en Corona: Nationaal (geld) belang en positiviteit

In mijn vorige blog gaf ik al aan dat Corona de godin van de gezondheid en het geld is.
Opeens is gezondheid nationaal en internationaal nummer 1, met gigantische gevolgen wordt de economie stilgelegd en speelt geld geen rol meer. Eerst de regels volgen, daarna de gevolgen verder handen en voeten geven.

Onze Nederlandse minister president, verlaat zijn eigen politieke nest, pakt zijn kans en kijkt naar het gemeenschappelijke belang en daarmee naar de overeenkomsten van zijn medebestuurders en spreekt zijn vertrouwen uit. Of dit van de premier zelf afkomt of van ‘zijn' Carolien of ander teamlid is niet duidelijk, wel was al duidelijk voor Corona haar intrede maakte dat er in Nederland wat moest veranderen om het leefbaarder te maken. En Corona biedt nu eenmaal de kans om meer nationalisme voor de BV Nederland toe te passen … hiephierhoera

Want zonder dat we ons dat wellicht realiseren is Nederland zo’n beetje het belangrijkste land in Europa. Naast een grote afdracht van ons BBP, staan wij nagenoeg altijd welwillend tegenover de medemens en om deze te helpen. Echter de tijd is nu aangekomen dat Nederland meer aan zichzelf en haar eigen burgers gaat denken. Want zijn het niet haar burgers die zich nu massaal aanmelden in de zorg of als vrijwilliger bij andere vitale activiteiten. Spontaan de bereidheid tonen om voor hen belangrijke (sociale) bedrijven te helpen om afzien van compensatie van hun lidmaatschap, zodat bedrijven overeind kunnen blijven? Zijn het niet de vrijwilligers die het land draaiende houden bij de stichtingen en het streven van hun doelen? Want, hoewel we goed kunnen mopperen is het de positieve instelling die meer en meer in Corona tijd de overhand krijgt en alleen al daarom wonen we in een fantastisch land. Focussen op de mogelijkheden die je wel hebt in plaats van op de beperkingen die eenieder op zijn manier ervaart. Daarnaast beter communiceren en luisteren, meer vertrouwen geven, we zijn wat Communicatie-expert betreft op de goede weg om haar missie en visie van een leuker, vriendelijker en betaalbaarder Nederland kracht bij te zetten.

De zorg en de werkvloer

Zoals het duidelijk is dat de Intensive Cares in Nederland 24/7 paraat zijn, zo ligt de rest van de zorg op telefonische consulten en spoedoperaties na plat. De tandarts doet enkel nog spoedbehandelingen enz. En om bezig te blijven of om toch te kunnen declareren, is er nu opeens een duidelijke (telefonische) nazorg te bespeuren die wij als gezin afgelopen jaren niet hebben kunnen waarnemen. Heel positief ! Wat dan wel weer opmerkelijk is, is dat er geen regulier bloed afgenomen wordt maar men wel wil bellen om bloeduitslagen te bespreken? De koning, de minister president zijn nu zichtbaarder en weten ook de zorg beter te vinden. Ook wordt er meer waardering naar de mensen op de werkvloer uitgesproken. En dat is naast de loonsverhoging voor de zorg die zij begin dit jaar ontvingen, natuurlijk hartstikke fijn voor ze. Dat is toch echt een positieve kant die Corona ons laat zien ! Zelfs de ministers treden zelf meer op de voorgrond en doen een moreel beroep op ons en de onze burgemeester gaat ineens zelf de straat op en maakt zich zichtbaarder bij de Almeerders.

En als het zo doorgaat, dan kunnen de zorgkosten eenvoudig weg voor 2021 ook nog eens omlaag evenals de beruchte maandbedragen voor de basisverzekering, immers als er minder gedeclareerd wordt (voor 2020 in miljoenennota 82,2 miljard begroot ) , dan zou je zeggen dat er ergens iets over blijft en dit teruggegeven kan worden aan de burger, toch? Immers als Defensie taken voor de planning overneemt voor logistiek naar andere ziekenhuizen, dan vallen die kosten niet in de zorg of in de basisverzekering. Zorg wordt in zeer beperkte mate verstrekt, dat zou toch miljarden moeten schelen uitgaande van een gemiddel maandbedrag van 6,85 miljard?

Menselijkheid en positiviteit

De impact van de maatregelen maakt ook dat er met een beetje meer menselijkheid wordt gekeken naar bijvoorbeeld wat onduidelijkheid met mensen doet. Duidelijkheid geeft rust, zelfs als het niet altijd is wat jezelf voor ogen hebt. Zo is het voor kinderen in de eindexamen klas nu duidelijk dat ze geen centraal eindexamen krijgen, zodat scholen en vooral de leerkrachten hier naar toe kunnen werken. Geen excuus meer dat de PTA dient te worden aangehouden en hier niet van kan worden afgeweken, maar Hollandse / Nederlandse creativiteit van de schoolleiding en leraren zelf om wel tot een goede oplossing te komen. En reken maar dat het prima in orde komt! Het begint met communiceren, duidelijkheid en vertrouwen geven !


Communicatie BV Nederland, Coronavirus: Godin van gezondheid en geld

BV Nederland, het Coronavirus: Godin van gezondheid en geld

Mocht het nieuws je nog niet hebben bereikt, BV Nederland is in de ban van het Coronavirus. En ook ik ga heel origineel iets over Corona bloggen. Maar wat deze blog onderscheid is de Communicatie rondom Corona en geld. Covid-19, zoals deze griep heet die je longen bereikt.

Hoewel we allen bekend zijn met de reguliere griep, is Corona net even anders waardoor alle alarm bellen aanstaan. Kijken we naar cijfers dan wordt je, ondanks de woorden tijdens het TV-momentje van Rutte, vanzelf weer wat positiever over de situatie:

Feiten en cijfers Nederland (RIVM, GGD en Rijksoverheid) en wereldwijd op 16 maart 2020:

'Normaal' worden er zo'n 400.000 mensen besmet met griep in Nederland.
In 2017-2018 zijn er 9.400 mensen aan overleden en in 2018-2019 2.900 mensen.
Maandagavond 16 maart stond de Corona teller in Nederland op 24 doden en 1413 geinfecteerden en toch weet Rutte te vertellen dat we een groot deel van de bevolking wordt besmet. Stel dit minimaal de helft is van de Nederlandse bevolking (en dat is nog aan de voorzichtige kant) dan zou het gaan om 17 miljoen / 2 = 8.500.000 mensen alleen al in Nederland.

Wereldwijd staat de teller op ca. 148.000 geïnfecteerden (nog niet de helft van de gewone griep jaarlijks in Nederland), waarvan 39.000 in Europa. (slechts 1/10 van jaarlijkse Nederlandse griep patiënten) Totaal aantal doden ruim 1.100 wereldwijd.

Als je naar de Nederlandse cijfers kijkt, dan is het wat mij betreft toch op zijn minst opmerkelijk te noemen dat er zoveel ingrijpende maatregelen worden genomen zonder dat er cijfermatig helder is waar deze paniek nu op is gestaafd, of wat dit beleid uit eindelijk gaat kosten. Behalve uiteraard dat er een hele batterij aan deskundigen zich bezig houdt met dit onderwerp, en glashelder is dat het vooral het onbekende van het Coronavirus is, dat alle alarmbellen doet rinkelen. In plaats van de economie is nu in eens onze gezondheid op nummer 1.

Een Nederlands wijs gezegde luidt: Men lijdt het meest voor het geen men vreest... Maar als het onbekend is, hoe kun je dan wel de boodschap brengen dat een groot deel van de bevolking zal worden besmet ?


Godin Corona: geld speelt geen rol, gezondheid wel

Gelukkig maakt Corona zelf een hoop zaken onbelangrijk. Ineens is er geen zuinigheid meer van de overheid, kan er van alles wat eerst niet mocht, zoals op afstand onderwijs zonder geld slurpende ‘tussenpersonen’ en heeft minister Hoekstra al een zak met € 90 miljard klaar liggen om uit te delen en het is nog niet eens de feestmaand december. Ook is er volgens Ministerie van Sociale zaken (16 maart 19:00 uur) al door 30.000 bedrijven en voor ongeveer 500.000 werknemers werktijdverkorting aangevraagd. Deze stap van de werkgevers zorgt er wel voor dat werknemers in die periode hun eigen ww-rechten aanspreken in het voordeel van de werkgever. Maar goed, kniesoor die zich daar nu druk om maakt, eerst Corona maar eens onder controle hebben. Ook mag je nu wel eens je verplichte kantinedienst laten schieten, want de sportclubs zijn dicht. En even hoef je je ook geen zorgen te maken of je wel een genoeg sociaal leven leidt, want je mag je tijdelijk met goedkeuring van hogere hand als een kluizenaar terug trekken. Tot dus ver alleen maar Corona voordelen. De meeste Nederlanders sparen en doen niet aan beleggen, dus die hoeven vanwege de wereldwijde Coronacrisis zich nu geen zorgen te maken over de dieprode beurscijfers of over negatieve rente op ons spaargeld en onze pensioengelden. Ook lost Corona nu al het klimaat probleem voor ons op, de boeren zijn te druk met eten produceren in plaats van te protesteren, de vliegtuigen staan aan de grond en op de wegen zijn nog maar een handje vol auto’s te vinden, dus voilà de uitstoot vermindering en de borden aanpassing op de Nederlandse wegen zijn nu al een gebleken succes.

Ik kan niet wachten om te horen hoe BV Nederland, maar ook Europa, na de overwinning op Godin Corona een stuk vriendelijker, leuker en betaalbaarder is geworden.  

Communicatie over het grote geld en het ECB burger portal

Communicatie over het grote geld ten tijde van de stille storm Corona en het ECB portal

Het zal je niet ontgaan zijn, momenteel heeft het Coronavirus de media over de hele wereld in haar greep. Je kunt geen internetpagina of krant meer opslaan of het gaat daarover. En daar moeten we vooral niet blij mee zijn.. In Nederland wordt er sinds een week of twee - zo'n beetje na mijn recenste communicatie blog over het grote EU geld - niet meer over miljarden gecommuniceerd. We maken ons ineens druk om een paar miljoen euro meer voor verkeersborden die een aangepaste snelheid vragen vanwege het Klimaat. Ik lees dat er 4.000 verkeersborden moeten worden vervangen vanaf donderdagavond 12 maart tot maandagochtend 16 maart (6:00 uur) en dat met 800 medewerkers van Rijkswaterstaat dit moeten gaan uitvoeren. Als ik mijn rekenvaardigheid even aan het werk zet: 4.000 borden : 800 medewerkers = 5 verkeersborden per medewerker vervangen die daar zeg 3 werkdagen de tijd voor krijgen. Dat komt er op neer dat er uitgaande van een werkdag van 8 uur van een medewerker in 8 uur tijd 1,5 verkeersbord vervangen moet worden. Dat moet toch lukken zou je zo zeggen... Nu mag ik hopen dat de realiteit iets genuancerder ligt, zoals dat dit inclusief de af te leggen afstanden tussen de verschillende verkeersborden is, evenals het prijskaartje wat het vervangen van zo'n bord dan mag kosten inclusief het verkeersbord zelf of de loonkosten van de ambtenaar of het ingehuurde bedrijf. Als het Coronavirus lang genoeg aanhoudt dan zie ik allerlei klimaatproblemen van zelf opgelost worden, ieder nadeel heeft zijn voordeel zou Cruijf zeggen


Europese Centrale Bank, de ECB , komt met feedback mogelijkheid voor de Europese burger

Maar wat we momenteel niet veel over lezen en wat ik zeker een mooie ontwikkeling vindt van mevrouw Lagarde en haar team.... dat is dat de ECB een portal heeft geopend voor de 340 miljoen Europese burgers om hun stem geluid kenbaar te maken tot 24 april 2020, via ecb.europa.eu. Aangezien ik ook in mijn communicatie blog schrijf over de negatieve rente van de ECB vond ik dat ik op z'n minst mijn stem moest laten horen. Ik ben dan ook gisteren, zondag 8 maart 2020, naar het portaal gegaan om de vragenlijst on line in te vullen. Je kunt diverse talen kiezen en ik kies uiteraard Nederlands. Helaas moeten er meerdere pogingen en devices ( tablet, mobiel en laptop) aan te passen komen om dit ook echt in het Nederlands te kunnen doen, maar het lukt!. Wel moet je je naam en e-mailadres afgeven en een rekensommetje oplossen.


De eerste vraag voor de burger luidt iets in de trent van:

Welke problemen ondervindt u/uw organisatie en uw leden van de maatregelen van de ECB etc.?

Sorry hoor, maar als ik dit als burger lees, dan krijg ik gelijk iets over mij, van de grote Europese bank die zelf de geld kraan opendraait kan die nu echt niet even een klein beetje extra aandacht geven aan een enquete voor de burger, zodat deze zich aangesproken voelt om verder te gaan met de vragen of is dit juist niet de bedoeling? Het komt op mij in ieder geval over als of er geen interesse is in het antwoord, maar het idee van iemand binnen de Lagarde geledingen nu eenmaal is geoppererd, in de vergadering voor is gestemd om het uit te voeren... En wat ook echt een gemiste kans is - en Communicatie-expert als bedenker van kansrijke ideeën weet waar zij het over heeft - is dat je als burger het mag doen met een antwoord als uw ideeën en suggesties worden zeer gewaardeerd. In plaats van een leuke vergoeding mag de burger het doen met een aai over de bol en de top gaat straks met de bonus aan de haal. Dit onderschrijft maar weer eens, dat ondanks dat dit in mijn ogen een positief initiatief is, men absoluut niet weet wat er bij de burger leeft. Maar vooral dat wat de burger doet niet in een beloning wordt omgezet.

Als ik de enquete volledig heb ingevuld, wil ik graag mijn eigen antwoorden zien en deze mogelijkheid wordt geboden om af te drukken. Helaas...... bij het willen afdrukken of opslaan van antwoorden en vragen krijgen ik een keurige error en een e-mailadres. Natuurlijk heb ik het betreffende e-mailadres een e-mail gestuurd en hun geïnformeerd over de bug. Benieuwd hoe lang het duurt voor ik een e-mail terug ontvang. Wat ik van dit alles niet snap is, als je zoveel macht hebt als een ECB, je zelf niet meer weet hoe je moet besturen en beleid moet maken zodat je de mening vraagt van de gewone burger en het vervolgens niet goed voor de burger regelt om deze feedback ook te geven, dan onderstreep je daarmee dat het tijd is voor verandering. Hoewel mevrouw Lagarde met haar ECB team de weg van verandering in willen slaan en een goede poging doen met hun kreet: "ECB Listens Portal" zit het hem hier toch ook echt in de details, en ja details zijn nu eenmaal niet de sterkste kant van politici. Hadden er nou echt niet een paar eurootjes extra uit de ECB gratis geldkraan kunnen komen om de enquête even goed te testen en om wat meer ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van deze portal? Of betekent dit eenvoudig weg dat de cash flow op is, zelfs bij de Europese Centrale Bank?

Communicatie, het grote EU geld en smartengeld Jeugdzorg en Groningen

Communicatie en het grote EU geld

Vrijdagavond (21-02) zijn de onderhandelingen inzake de MFK – Meerjarig Financieel Kader – van de EU afgebroken. In het MFK wordt voor de EU vastgelegd hoeveel er mag worden uitgegeven in de EU en waar dit aan mag worden besteed. Het MFK is van kracht voor een periode van zeven jaar. Nu de Britten de EU hebben verlaten lees ik enkel al over een gat van tussen de € 10 - € 12 miljard per jaar. Oftewel het gaat om een gat van ca. € 77 miljard, dat bij de andere 27 EU opgehaald moet worden. Los van het feit dat het mij lijkt dat de Britten niet alleen afdrachten aan de EU deden, maar ongetwijfeld ook hebben gezorgd dat er bedragen terug naar de eigen kas vloeiden is het niet duidelijk of dit wel of niet is meegenomen in het “besproken” gat.

Verder schets het mijn verbazing dat Nederland eens niet het braafste jongetje van de klas is, maar een leidersrol op zich neemt voor wat betreft de “De Spaarzame Vier”, samen met Zweden, Denemarken en Oostenrijk. De Spaarzame Vier staan voor een maximale afdracht van 1% van het BBP ( Bruto Binnenlands Product) en willen het geld aan andere bestemmingen uitgeven dan bijv. de ‘armere’ EU landen. Wat bij die bestemmingen ook wordt genoemd is het klimaat, en is daar nu niet onze ’eigen’ mijnheer Timmermans ook al mee bezig met het Transitiefonds van € 1000 miljard voor de komende vijf jaar?

In de discussie over het standpunt van Nederland, mis ik de eenvoudige op- en aftelsom met betrekking tot diezelfde afdracht. Want het klinkt natuurlijk prachtig dat we maar max. 1% willen afdragen, maar als we minder afdragen dan dat het uiteindelijk oplevert, waar gaat deze discussie voor Nederland dan over? Wat mij betreft is het een kwestie van investeren en kansen zien. Als we meer dan 1% afdragen, maar het levert ook meer op, dan is het nog steeds een goede zet. Jammer dat deze onderbouwing mist bij de vele media die over het afbreken van de EU onderhandelingen schrijven. Want is dat nu niet gewoon de essentie waar het hierom gaat, het creëren van een win-winsituatie ?


Communicatie smartengeld Jeugdzorg en Groningers

Dit weekend valt het mij op dat er ook een beetje meer menselijkheid komt in het Overheidsbeleid ten aanzien van de slachtoffers van Jeugdzorg en de aardbevingen in Groningen. Mooi om te zien dat er in mensen wordt geïnvesteerd!. Een schadevergoeding van € 5.000 voor slachtoffers van geweld in Jeugdzorg periode 1945 – 2019. Ook wij hebben geen fijne ervaring met Jeugdzorg en dit dateert toch ook echt nog uit 2019. Dus mooi dat er wordt gecompenseerd, maar hoe gaat Jeugdzorg nu en in de toekomst regelen dat dat waar zij zegt voor te staan naar de jeugd borgt en het geld wat door de Belastingbetaler wordt opgehoest wel wordt besteed aan het doel dat men zegt?

Tip van Communicatie-expert voor Jeugdzorg: Kijk eens naar de vragenlijsten. De uitkomst hiervan is namelijk dat er altijd een probleem is, simpelweg omdat het in een hokje moet passen. Dus wie Jeugdzorg binnenstapt heeft per definitie een probleem en daarmee gaat de kassa voor de Belastingbetaler ook rinkelen. Prima Jeugdzorg, maar hoezo 3 personen op een kind of case, weleens gedacht aan efficiency i.p.v. overkill?


Smartengeld Groningers en Mijnbouwschade Groningen

Verder is het opmerkelijk dat er een fonds wordt gestart onder de naam Mijnbouwschade Groningen, welke er toe dient dat Groningers smartengeld krijgen voor de aardbevingen. Voor de mensen daar is de erkenning en het genoemde bedrag van € 3.000,= uiteraard fijn, maar wat Communicatie-expert opmerkelijk vindt is dat de rechter heeft bepaald dat de NAM smartengeld aan hen moet betalen, maar dat het kabinet heeft besloten dit geld te betalen. En de belastingbetaler nu maar hopen dat het kabinet het geld hiervoor weer gaat ophalen bij de NAM. NAM is namelijk in private handen van Shell (50%) en ExxonMobil (50%). Hoe komt het toch dat deze grote bedrijven hun verantwoordelijkheid niet nemen en het kabinet dit nu dus voor hun doet?


Al die fondsen, nog maar eentje dan voor Nederlandse Tweede Wereld oorlogslachtoffers?

En als smartengeld van Jeugdzorg over zo’n lange periode gaat als 1945-2019, dan mag er wat mij betreft ook nog wel een Nederlands fonds worden opgestart voor al die mensen die hun jeugd hebben ingeleverd en slachtoffer zijn geworden van de Tweede Wereld oorlog in Nederland. Er kan vast wel een paar miljoen uit het potje bij Invest-NL waar ik in een eerder blog over schreef worden gevonden, om ook in deze mensen te investeren en hun leven een klein beetje aangenamer te maken na al het leed dat zij hebben geleden. Misschien uit die € 800 miljoen van Invest-NL die nu ergens nog “zweven”? Het zou Nederland sieren als deze mensen op hun oude dag de erkenning krijgen die zij verdienen voor dit leed. Want natuurlijk is het verschrikkelijk dat er nu nog steeds wereldwijd oorlogen aan de gang zijn, maar laten we vooral ook eens wat meer kijken naar het eigen (Neder)land.


Communicatie en negatieve rente op geld - Deel II

Communicatie blog negatieve rente - deel II


Wie mijn vorige blog over de negatieve rente heeft gelezen zal het de afgelopen week niet zijn ontgaan dat er deze week veel gecommuniceerd is over de combinatie van negatieve rente en het Coronavirus op de Pensioenfondsen.

Kijkend naar de Pensioenfondsen is allang bekend dat de opgelegde rekenrente voor de dekkingsgraden hierbij de grootste boosdoener is. En nu is ineens het Coronavirus de boosdoener? Nogal apart aangezien diverse financiele websites juist melden dat de aandelenbeurzen geen last lijken te hebben van het virus en zelfs eerder beter lijken te presteren. Zou mooi zijn als onze Pensioenfondsen eens met deze mensen gaan praten hoe zij dat dan doen, want Pensioenbetalend Nederland wil graag ook een beter rendement op haar geld. En met al die miljarden in de Pensioenpotten maakt een procentje meer of minder net het positieve verschil tussen wel of niet de pensioenpremie verhogen.

Wat echter opvallend is is de stilte van de Gemeentes over diezelfde negatieve rente. Herinner je nog het IceSave debacle, waarbij vele Gemeentes onze miljoenen gestald hadden in IJsland? Het lijkt mij dat voor Gemeentes de negatieve rente even actueel is als voor instellingen die van de accountant miljoenen moeten aanhouden. Dit met als direct gevolg het betalen van negatieve rente en dus het minder kunnen leveren van dienstverlening aan de belastingbetalende burger door diezelfde Gemeentes. Mochten de Gemeentes intussen een prima oplossing of beter rendement gevonden hebben voor hun reserves, laat ze deze informatie dan ook zeker delen met de instellingen die onder hun Gemeente vallen. Een win-winsituatie, waar je zomaar eens blij van kunt worden

Communicatie en negatieve rente op geld

Communicatie blog negatieve rente

Het zal je niet ontgaan zijn dat de rente op spaargeld historisch laag staat en dat er voor tegoeden vanaf € 100.000,= een bedrag van negatieve rente aan je berekend gaat worden. Dit komt doordat de Europese Centrale Bank (ECB) voor dit geld namelijk aan jouw bank een bedrag in rekening brengt en de bank gaat dit bedrag nu aan jou doorbelasten als je in de luxe positie bent dat je boven dit bedrag uitkomt. Dat dit subsidiëren van de banken niet is vol te houden is begrijpelijk, immers zij moeten hiervoor ook betalen en met een dergelijk verdienmodel, geld meebrengen om de klant te behouden, kan een bedrijf niet overleven. Opmerkelijk is dan wel weer de aankondiging van de komst van een digitale Spaanse Bank afgelopen vrijdag die zegt wel 2% aan spaarders te kunnen bieden en die heeft lijkt mij toch ook te maken met die zelfde ECB… ?


Maar er valt mij in de communicatie over negatieve rente ook nog iets anders op :

Via websites zoals NRC, FD, Telegraaf, AD, Nu en Business Insider wordt momenteel veel online gecommuniceerd over :


Zorginstellingen ( o.a. JGZ) en negatieve rente op geld

1. Zorginstellingen zoals bijvoorbeeld JGZ (Jeugdzorg) dienen van de accountant per instelling bijv. € 30 miljoen euro aan te houden als financiële buffer. Het gaat in de zorg toch al niet goed, maar als je dergelijke bedragen moet aanhouden, dan weet je ook dat dit : Rekenvoorbeeld: € 30.000.000 x € 0,005 (0,5 % negatieve rente) = € 150.000,= aan negatieve rentekosten gaat opleveren, en die moeten dan worden afgerekend. En dan gaat het hier nog slechts om één Nederlandse instelling. Dat deze situatie onwenselijk is en er dus geld wegvloeit waarvoor geen zorg is verleend geeft al een aardig beeld van hoe de vlag erbij staat bij de zorginstellingen. Om hoeveel instellingen dit gaat is niet duidelijk, maar het besef dat dit geld 1 : 1 wegvloeit naar jouw bank en vervolgens naar de ECB onderstreept de komst van nog meer lastendruk en minder geleverde zorg. En in plaats van meer geld naar de zorg of onderwijs zien wij ruimte om lastendruk te verminderen. Alleen al het schrappen van regels en procedures is zeer kansrijk, en dit enkel op basis van eigen ervaring en onderzoek.
Lees hier ons persoonlijke verhaal in geval van ons zieke kind en onderwijs in Almere


Goede doelen en negatieve rente op geld

2. Van de week lees ik dat goede doelen door de negatieve rente ook enorm geraakt worden. Stel dat deze ook met financiële buffers van miljoenen te maken - wat aannemelijk is - dan is het met een beetje gezond verstand duidelijk dat ook hier veel geld wegvloeit zonder dat er ook maar € 1,= terecht komt bij de doelgroep van het goede doel. Het goede doel wat hiermee wel wordt bereikt is dan dus vooral de ECB.


ECB (Europese Centrale Bank), negatieve rente en inflatiedoel van 2%

3. Nu we toch bezig zijn met de ECB, gisteren lees ik hierover op de Telegraaf.nl dat de ECB zoals bekend streeft naar 2% als inflatiedoel. Bij dit inflatiedoel van 2% wordt bij de totstandkoming slechts rekening gehouden met 6,5% aan maandelijkse uitgaven aan huurlasten. Dit betreft dan ook alleen nog maar huurwoningen, koopwoningen zijn hier niet in meegenomen. Als we puur naar Nederland kijken en de woonsituatie die momenteel speelt, dan lijkt het er toch echt op dat er weinig huurders zullen zijn die slechts 6,5% van het inkomen besteden aan de huur. De werkelijkheid zal in Nederland naar verwachting vele tientallen procenten hoger liggen. Dit onderstreept het gevoel bij de Nederlandse burger dat wat er door bestuurders wordt gezegd en wat door de Nederlandse burger zelf wordt ervaren niet met elkaar overeenkomt. Zou het dan misschien toch zo zijn, dat de Nederlandse burger en ervaringsdeskundige als het gaat om hun eigen huishoudportemonnee en die veelal ook gedragen wordt door de hoeveelheid belastingen, gelijk heeft en hierdoor steeds vaker de stem laat klinken? En dat dit leidt tot verschillende initiatieven om oplossingen aan te dragen die wel bijdragen tot een betaalbaarder Nederland ?

Communicatie en Belastingdienst - UWV (eHerkenning)

eHerkenning: Oplossing voor imago van Nederland ?

Via de website van het Financieel Dagblad (FD) las ik vandaag dat er wijzigingen zijn als je ondernemer bent door middel van eHerkenning. Wat wil het geval, de Belastingdienst en het UWV hebben een aantal commerciële bedrijven (6) in de arm genomen in het streven veiliger elektronisch te communiceren met bedrijven en burgers (DigiD). Echter deze betrokken software bedrijven willen de gebruikers gaan laten betalen voor dit verifcatiesysteem eHerkenning. De eenmalige kosten voor deze eHerkenning software zijn €40 per jaar. Uitgaande van de info op de Kvk website telde Nederland 1-1-2019 1.901.397 ondernemingen x € 40 voor de software komt dit neer op ca. € 76 miljoen. Een bedrag dat voor de BV Nederland peanuts zijn en prima gefinancierd had kunnen worden door bijvoorbeeld Invest-NL. Met de uitbesteding stelt Nederland zich niet alleen afhankelijk op van deze bedrijven, maar ook wordt hiermee ons Belastingstelsel uitbesteed?

Gratis blijven?
Bijzonder dat ik hier ook lees dat Kamerleden het onaanvaardbaar vinden dat men eerst moet betalen om belasting te mogen betalen. Wat ik in het artikel niet terug lees is of er oog is voor hoe men dan omgaat als men niet bereid is om hiervoor te betalen, houd dit dan in dat er geen Belastingaangifte meer hoeft te worden gedaan of afgerekend?
Het zou jou en mij zeker helpen om de huidige enorme Belastingdruk te verminderen. Ik juich in ieder geval de wachtrij die voor eHerkenning is ontstaan toe, zeker als het gaat om het laten betalen van Multinationals - zie ook het boek Belastingparadijs - maar dan mag wat mij betreft het jaarlijkse bedrag wel fors omhoog. En wellicht biedt het gelijk een positieve oplossing voor het Nederlandse imago van "Belastingparadijs" ?.

Communicatie en het grote geld in de media