Communicatie, het grote EU geld en smartengeld Jeugdzorg en Groningen

Communicatie en het grote EU geld

Vrijdagavond (21-02) zijn de onderhandelingen inzake de MFK – Meerjarig Financieel Kader – van de EU afgebroken. In het MFK wordt voor de EU vastgelegd hoeveel er mag worden uitgegeven in de EU en waar dit aan mag worden besteed. Het MFK is van kracht voor een periode van zeven jaar. Nu de Britten de EU hebben verlaten lees ik enkel al over een gat van tussen de € 10 - € 12 miljard per jaar. Oftewel het gaat om een gat van ca. € 77 miljard, dat bij de andere 27 EU opgehaald moet worden. Los van het feit dat het mij lijkt dat de Britten niet alleen afdrachten aan de EU deden, maar ongetwijfeld ook hebben gezorgd dat er bedragen terug naar de eigen kas vloeiden is het niet duidelijk of dit wel of niet is meegenomen in het “besproken” gat.

Verder schets het mijn verbazing dat Nederland eens niet het braafste jongetje van de klas is, maar een leidersrol op zich neemt voor wat betreft de “De Spaarzame Vier”, samen met Zweden, Denemarken en Oostenrijk. De Spaarzame Vier staan voor een maximale afdracht van 1% van het BBP ( Bruto Binnenlands Product) en willen het geld aan andere bestemmingen uitgeven dan bijv. de ‘armere’ EU landen. Wat bij die bestemmingen ook wordt genoemd is het klimaat, en is daar nu niet onze ’eigen’ mijnheer Timmermans ook al mee bezig met het Transitiefonds van € 1000 miljard voor de komende vijf jaar?

In de discussie over het standpunt van Nederland, mis ik de eenvoudige op- en aftelsom met betrekking tot diezelfde afdracht. Want het klinkt natuurlijk prachtig dat we maar max. 1% willen afdragen, maar als we minder afdragen dan dat het uiteindelijk oplevert, waar gaat deze discussie voor Nederland dan over? Wat mij betreft is het een kwestie van investeren en kansen zien. Als we meer dan 1% afdragen, maar het levert ook meer op, dan is het nog steeds een goede zet. Jammer dat deze onderbouwing mist bij de vele media die over het afbreken van de EU onderhandelingen schrijven. Want is dat nu niet gewoon de essentie waar het hierom gaat, het creëren van een win-winsituatie ?


Communicatie smartengeld Jeugdzorg en Groningers

Dit weekend valt het mij op dat er ook een beetje meer menselijkheid komt in het Overheidsbeleid ten aanzien van de slachtoffers van Jeugdzorg en de aardbevingen in Groningen. Mooi om te zien dat er in mensen wordt geïnvesteerd!. Een schadevergoeding van € 5.000 voor slachtoffers van geweld in Jeugdzorg periode 1945 – 2019. Ook wij hebben geen fijne ervaring met Jeugdzorg en dit dateert toch ook echt nog uit 2019. Dus mooi dat er wordt gecompenseerd, maar hoe gaat Jeugdzorg nu en in de toekomst regelen dat dat waar zij zegt voor te staan naar de jeugd borgt en het geld wat door de Belastingbetaler wordt opgehoest wel wordt besteed aan het doel dat men zegt?

Tip van Communicatie-expert voor Jeugdzorg: Kijk eens naar de vragenlijsten. De uitkomst hiervan is namelijk dat er altijd een probleem is, simpelweg omdat het in een hokje moet passen. Dus wie Jeugdzorg binnenstapt heeft per definitie een probleem en daarmee gaat de kassa voor de Belastingbetaler ook rinkelen. Prima Jeugdzorg, maar hoezo 3 personen op een kind of case, weleens gedacht aan efficiency i.p.v. overkill?


Smartengeld Groningers en Mijnbouwschade Groningen

Verder is het opmerkelijk dat er een fonds wordt gestart onder de naam Mijnbouwschade Groningen, welke er toe dient dat Groningers smartengeld krijgen voor de aardbevingen. Voor de mensen daar is de erkenning en het genoemde bedrag van € 3.000,= uiteraard fijn, maar wat Communicatie-expert opmerkelijk vindt is dat de rechter heeft bepaald dat de NAM smartengeld aan hen moet betalen, maar dat het kabinet heeft besloten dit geld te betalen. En de belastingbetaler nu maar hopen dat het kabinet het geld hiervoor weer gaat ophalen bij de NAM. NAM is namelijk in private handen van Shell (50%) en ExxonMobil (50%). Hoe komt het toch dat deze grote bedrijven hun verantwoordelijkheid niet nemen en het kabinet dit nu dus voor hun doet?


Al die fondsen, nog maar eentje dan voor Nederlandse Tweede Wereld oorlogslachtoffers?

En als smartengeld van Jeugdzorg over zo’n lange periode gaat als 1945-2019, dan mag er wat mij betreft ook nog wel een Nederlands fonds worden opgestart voor al die mensen die hun jeugd hebben ingeleverd en slachtoffer zijn geworden van de Tweede Wereld oorlog in Nederland. Er kan vast wel een paar miljoen uit het potje bij Invest-NL waar ik in een eerder blog over schreef worden gevonden, om ook in deze mensen te investeren en hun leven een klein beetje aangenamer te maken na al het leed dat zij hebben geleden. Misschien uit die € 800 miljoen van Invest-NL die nu ergens nog “zweven”? Het zou Nederland sieren als deze mensen op hun oude dag de erkenning krijgen die zij verdienen voor dit leed. Want natuurlijk is het verschrikkelijk dat er nu nog steeds wereldwijd oorlogen aan de gang zijn, maar laten we vooral ook eens wat meer kijken naar het eigen (Neder)land.


Communicatie en negatieve rente op geld - Deel II

Communicatie blog negatieve rente - deel II


Wie mijn vorige blog over de negatieve rente heeft gelezen zal het de afgelopen week niet zijn ontgaan dat er deze week veel gecommuniceerd is over de combinatie van negatieve rente en het Coronavirus op de Pensioenfondsen.

Kijkend naar de Pensioenfondsen is allang bekend dat de opgelegde rekenrente voor de dekkingsgraden hierbij de grootste boosdoener is. En nu is ineens het Coronavirus de boosdoener? Nogal apart aangezien diverse financiele websites juist melden dat de aandelenbeurzen geen last lijken te hebben van het virus en zelfs eerder beter lijken te presteren. Zou mooi zijn als onze Pensioenfondsen eens met deze mensen gaan praten hoe zij dat dan doen, want Pensioenbetalend Nederland wil graag ook een beter rendement op haar geld. En met al die miljarden in de Pensioenpotten maakt een procentje meer of minder net het positieve verschil tussen wel of niet de pensioenpremie verhogen.

Wat echter opvallend is is de stilte van de Gemeentes over diezelfde negatieve rente. Herinner je nog het IceSave debacle, waarbij vele Gemeentes onze miljoenen gestald hadden in IJsland? Het lijkt mij dat voor Gemeentes de negatieve rente even actueel is als voor instellingen die van de accountant miljoenen moeten aanhouden. Dit met als direct gevolg het betalen van negatieve rente en dus het minder kunnen leveren van dienstverlening aan de belastingbetalende burger door diezelfde Gemeentes. Mochten de Gemeentes intussen een prima oplossing of beter rendement gevonden hebben voor hun reserves, laat ze deze informatie dan ook zeker delen met de instellingen die onder hun Gemeente vallen. Een win-winsituatie, waar je zomaar eens blij van kunt worden

Communicatie en negatieve rente op geld

Communicatie blog negatieve rente

Het zal je niet ontgaan zijn dat de rente op spaargeld historisch laag staat en dat er voor tegoeden vanaf € 100.000,= een bedrag van negatieve rente aan je berekend gaat worden. Dit komt doordat de Europese Centrale Bank (ECB) voor dit geld namelijk aan jouw bank een bedrag in rekening brengt en de bank gaat dit bedrag nu aan jou doorbelasten als je in de luxe positie bent dat je boven dit bedrag uitkomt. Dat dit subsidiëren van de banken niet is vol te houden is begrijpelijk, immers zij moeten hiervoor ook betalen en met een dergelijk verdienmodel, geld meebrengen om de klant te behouden, kan een bedrijf niet overleven. Opmerkelijk is dan wel weer de aankondiging van de komst van een digitale Spaanse Bank afgelopen vrijdag die zegt wel 2% aan spaarders te kunnen bieden en die heeft lijkt mij toch ook te maken met die zelfde ECB… ?


Maar er valt mij in de communicatie over negatieve rente ook nog iets anders op :

Via websites zoals NRC, FD, Telegraaf, AD, Nu en Business Insider wordt momenteel veel online gecommuniceerd over :


Zorginstellingen ( o.a. JGZ) en negatieve rente op geld

1. Zorginstellingen zoals bijvoorbeeld JGZ (Jeugdzorg) dienen van de accountant per instelling bijv. € 30 miljoen euro aan te houden als financiële buffer. Het gaat in de zorg toch al niet goed, maar als je dergelijke bedragen moet aanhouden, dan weet je ook dat dit : Rekenvoorbeeld: € 30.000.000 x € 0,005 (0,5 % negatieve rente) = € 150.000,= aan negatieve rentekosten gaat opleveren, en die moeten dan worden afgerekend. En dan gaat het hier nog slechts om één Nederlandse instelling. Dat deze situatie onwenselijk is en er dus geld wegvloeit waarvoor geen zorg is verleend geeft al een aardig beeld van hoe de vlag erbij staat bij de zorginstellingen. Om hoeveel instellingen dit gaat is niet duidelijk, maar het besef dat dit geld 1 : 1 wegvloeit naar jouw bank en vervolgens naar de ECB onderstreept de komst van nog meer lastendruk en minder geleverde zorg. En in plaats van meer geld naar de zorg of onderwijs zien wij ruimte om lastendruk te verminderen. Alleen al het schrappen van regels en procedures is zeer kansrijk, en dit enkel op basis van eigen ervaring en onderzoek.
Lees hier ons persoonlijke verhaal in geval van ons zieke kind en onderwijs in Almere


Goede doelen en negatieve rente op geld

2. Van de week lees ik dat goede doelen door de negatieve rente ook enorm geraakt worden. Stel dat deze ook met financiële buffers van miljoenen te maken - wat aannemelijk is - dan is het met een beetje gezond verstand duidelijk dat ook hier veel geld wegvloeit zonder dat er ook maar € 1,= terecht komt bij de doelgroep van het goede doel. Het goede doel wat hiermee wel wordt bereikt is dan dus vooral de ECB.


ECB (Europese Centrale Bank), negatieve rente en inflatiedoel van 2%

3. Nu we toch bezig zijn met de ECB, gisteren lees ik hierover op de Telegraaf.nl dat de ECB zoals bekend streeft naar 2% als inflatiedoel. Bij dit inflatiedoel van 2% wordt bij de totstandkoming slechts rekening gehouden met 6,5% aan maandelijkse uitgaven aan huurlasten. Dit betreft dan ook alleen nog maar huurwoningen, koopwoningen zijn hier niet in meegenomen. Als we puur naar Nederland kijken en de woonsituatie die momenteel speelt, dan lijkt het er toch echt op dat er weinig huurders zullen zijn die slechts 6,5% van het inkomen besteden aan de huur. De werkelijkheid zal in Nederland naar verwachting vele tientallen procenten hoger liggen. Dit onderstreept het gevoel bij de Nederlandse burger dat wat er door bestuurders wordt gezegd en wat door de Nederlandse burger zelf wordt ervaren niet met elkaar overeenkomt. Zou het dan misschien toch zo zijn, dat de Nederlandse burger en ervaringsdeskundige als het gaat om hun eigen huishoudportemonnee en die veelal ook gedragen wordt door de hoeveelheid belastingen, gelijk heeft en hierdoor steeds vaker de stem laat klinken? En dat dit leidt tot verschillende initiatieven om oplossingen aan te dragen die wel bijdragen tot een betaalbaarder Nederland ?

Communicatie en Belastingdienst - UWV (eHerkenning)

eHerkenning: Oplossing voor imago van Nederland ?

Via de website van het Financieel Dagblad (FD) las ik vandaag dat er wijzigingen zijn als je ondernemer bent door middel van eHerkenning. Wat wil het geval, de Belastingdienst en het UWV hebben een aantal commerciële bedrijven (6) in de arm genomen in het streven veiliger elektronisch te communiceren met bedrijven en burgers (DigiD). Echter deze betrokken software bedrijven willen de gebruikers gaan laten betalen voor dit verifcatiesysteem eHerkenning. De eenmalige kosten voor deze eHerkenning software zijn €40 per jaar. Uitgaande van de info op de Kvk website telde Nederland 1-1-2019 1.901.397 ondernemingen x € 40 voor de software komt dit neer op ca. € 76 miljoen. Een bedrag dat voor de BV Nederland peanuts zijn en prima gefinancierd had kunnen worden door bijvoorbeeld Invest-NL. Met de uitbesteding stelt Nederland zich niet alleen afhankelijk op van deze bedrijven, maar ook wordt hiermee ons Belastingstelsel uitbesteed?

Gratis blijven?
Bijzonder dat ik hier ook lees dat Kamerleden het onaanvaardbaar vinden dat men eerst moet betalen om belasting te mogen betalen. Wat ik in het artikel niet terug lees is of er oog is voor hoe men dan omgaat als men niet bereid is om hiervoor te betalen, houd dit dan in dat er geen Belastingaangifte meer hoeft te worden gedaan of afgerekend?
Het zou jou en mij zeker helpen om de huidige enorme Belastingdruk te verminderen. Ik juich in ieder geval de wachtrij die voor eHerkenning is ontstaan toe, zeker als het gaat om het laten betalen van Multinationals - zie ook het boek Belastingparadijs - maar dan mag wat mij betreft het jaarlijkse bedrag wel fors omhoog. En wellicht biedt het gelijk een positieve oplossing voor het Nederlandse imago van "Belastingparadijs" ?.

Communicatie en het grote geld in de media