Belasting betalen leuker door communicatie

Communicatie-expert is van mening dat de Overheid en/of de Belastingdienst ervoor zou kunnen zorgen dat zij aan haar burgers duidelijk maakt dat het wel leuk is om belasting te betalen.... Huhhh??

Zeg nou eerlijk wie is er niet allergisch voor het betalen van belasting ?
Alleen al de marketing of communicatie campagne slogan van de Belastingdienst zelf, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker, geeft dit signaal af.

We hebben in Nederland een geweldig sociaal stelsel. Om het betaalbaar te houden moeten er betere keuzes gemaakt worden of andere prioriteiten gesteld worden, zoals:

1. Zorgen voor beter rendement op geld, slimmer investeren met Belastinggeld en minimaal een rendementeis meenemen bij deze investeringsplannen. Als ik lees dat Invest-NL een fonds beheert van € 2,5 miljard of € 1,7 miljard, maar zelf niet eens een rendementseis meeneemt als doel, dan wordt er voorbij gegaan aan het principe van investeren.

2. Voorkomen van verspilling van Belastinggeld door langs elkaar heen werkende diensten en gemeentes. Wij hebben dit recent nog ervaren met onze Survival in het niet Passend Onderwijs met ons zieke kind. Deze ervaringen zijn opgetekend in het boek Schoolveteraan.

Het kan allemaal simpeler, eenvoudig weg door betere samenwerking. Creëer een win-winsituatie voor bedrijven, burger en de Overheid, hoe leuk is dat? En hoe je het wendt of keert, dit komt in alle gevallen ten goede van de belastingbetaler en laten dat nu de bedrijven, burger en mensen bij de Overheid zelf ook zijn.

Alleen al daarmee kan de lastendruk voor o.a. hardwerkend en gepensioneerd Nederland een stuk leuker. Meer pensioen en AOW, meer in het loonzakje, betere balans in werk door verminderde werkdruk, minder stress en minder burn-out gevallen bij de burger en Overheid .


Nederlandse Overheid en belastingen: doen waarvoor wordt betaald en mag worden verwacht

Belastingen leuker maken, een kansrijk idee Communicatie-expert , specialist in marketing en communicatie Almere. De Belastingen en belastingdruk druk kan naar beneden.

Communicatie-expert, zelf burn-out ervaringdeskundige, heeft veel ervaring met diverse overheidsinstanties op het gebied van Onderwijs, Gezondheidszorg en de Belastingdienst. De Overheid is met haar hoeveelheid regeltjes zover doorgeslagen dat het voor de mensen eenvoudig weg niet meer hanteerbaar is. Hardwerkend Nederland heeft een enorme belasting-en regeltjes druk, zo hoog dat Nederland er zo langzamerhand ziek van wordt en vastloopt. Onze bureaucratische burn-out. Zoveel verplichtingen als je ziek bent, als je niet ziek bent wordt je het wel van al dat moeten. MIjn conclusie ?

Mijn tijd = hun geld


Ambtenaren die zelf zeggen het ook niet weten.....

Als je bij de gemeente zelf van ambtenaren hoort dat ze het eenvoudig weg zelf ook niet meer helemaal weten, dan is het hard nodig dat er meer eenvoud en overzicht komt. Hoe kun je ondersteunen als de Gemeente ambtenaren het zelf ook zeggen niet meer te weten hoe iets precies zit ?

Laatst ontving ik een voorstel van de Belastingdienst om met mij afspraken te maken. En of ik dit voorstel wilde tekenen en even van mijn rechten wilde afzien? Pardon ? Waarom leg je zoiets aan je burgers voor, dat kan echt niet hoor.

Het wordt tijd dat dat men inziet dat de Overheidsdiensten er voor de burger zijn en niet andersom. Een burger verwacht te worden geholpen voor zijn of haar Belastinggelden. En terecht !


Belastingen en bedrijven

Behalve dat de burger stevig bijdraagt aan de Belastingen, is het ook aan bedrijven om hier meer aan bij te dragen.

Na het lezen van het boek van de oprichters van AFAS - Piet Mars en Ton van der Veldt - welke ik tijdens een cursus mocht ontvangen van de AFAS projectleider/consultant, ben ik er anders tegenaan gaan kijken. Het betalen van (winst) belasting betalen is een luxe !

De slogan van AFAS, inspireert tot beter ondernemen, en zou ook zeker niet misstaan bij Multinationals. Volgens het boek Belastingparadijs, maar zoals ook veelal in het nieuwsgeving te lezen valt, dragen Multinationals in Nederland nagenoeg geen belasting af, waardoor zij direct bijdragen aan belastingdruk.


Belastingen, de accountant, de fiscalist en de notaris

Maar ook ons systeem is gericht op belastingen en belastingvoordelen. En begrijpelijk dat we daar graag gebruik van maken. Immers we willen allemaal graag onze belastingen en bij behorende rekeningen kunnen betalen. Maar het begint toch echt al bij de fiscalist of de accountant. En ook bij de notaris kun je voor advies om zo min mogelijk belasting te betalen terecht. Dit terwijl dit daarmee ook bijdraagt aan een stuk belastingdruk in Nederland.

Je rekeningen kunnen betalen = vrijheid, belasting betalen een luxe probleem. Daar kun je trots op zijn, zeker als je ziet wat voor moois het sociale stelsel biedt.
Maar toch is het ook nog altijd zo, dat je graag ook zelf wilt profiteren van je eigen inspanningen, daar is wat Communicatie-expert niets mis mee.

Nederland kent zoveel voordelen, dat is prachtig. Zou het ook niet zo moeten zijn dat het bedrijf - Multinational of niet - zelf de verantwoording neemt bij het betalen van belasting ?

Communicatie-expert, ervaringsdeskundig, veelzijdig en specialist in marketing en communicatie, ook als het gaat om een visie over Belastingen !

Tip: Lees hier Communicatie blog over Belastingdienst en UWV