Bedrijfsproces optimalisatie

Inventarisatie van het huidige ICT of database bedrijfsproces
en
de vertaalslag naar de gewenste situatie om deze optimaal te laten functioneren


Inventarisatie van het huidige ICT of database bedrijfsproces en de vertaalslag naar de gewenste situatie: Communicatie-expert. Succesvol samenwerken begint met luisteren, waarbij ervaringsdeskundige de weg naar succes is.


Bedrijfsproces optimalisatie (database, ICT en klanttevredenheid gerelateerd) en het
ervaringsdeskundige Communicatie-expert

Met bijna 30 jaar ervaring op het gebied van communicatie- en marketingmanagement in B2B is gebleken dat het optimaliseren van het (bedrijfs-)proces door middel van investeren in marketing - en communicatie, ICT, database of klanttevedenheid in de gehele organisatie bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen. Maar denk daarbij ook aan het proces of procedures van (semi)overheid. In het algemeen is het belangrijk tussentijds te evalueren en daar waar nodig bij te sturen. Ondanks dat dit een een schot voor open doel lijkt is het vaak zo simpel. Echter wordt evalueren vaak achterwege gelaten door tijdsdruk, gebrek aan slag- en arbeidskracht of gebrek aan inzicht in het proces of nieuwe, technologische ontwikkelingen (automatisering) of schort het aan de begeleiding. Vaak wordt er dan al voor implementeren of trial and error gekozen waarbij de kwaliteit al dan niet tijdelijk onder druk kan komen te staan. Ook kan een procedure totaal anders uitpakken dan was voorzien, met repareren als gevolg. Met tussentijdse inbouw van een evaluatiemoment of vooraf goed in kaart brengen welke schakels in het proces betrokken zijn, wordt naast een positieve bijdrage aan de winst of het behalen van het doel direct een flinke dosis tevredenheid gerealiseerd bij betrokkenen (keten-)partners, collega's, klanten of leerlingen. En vergeet daarbij ook niet de ervaringdeskundigheid van mensen die reeds ervaring hebben opgebouwd. Beleidsmatig iets bedenken werkt enkel als daarvoor ook de juiste kennis is aangetrokken, waarbij de ervaringdeskundige vaak wordt onderschat.

Met het juiste doel voor ogen vergt een ICT systeem inzicht in zowel de theorie als de praktijk om deze met elkaar en met succes ptimaal te laten samenwerken.

Als ervaringdeskundige of voor een frisse blik op jouw situatie, biedt Communicatie-expert uitkomst.

Vaak zijn oplossingen dichterbij dan je denkt !