Bedrijfsproces optimalisatie

Inventarisatie van het huidige bedrijfsproces
en
de vertaalslag naar de gewenste situatie

Inventarisatie van het huidige bedrijfsproces en de vertaalslag naar de gewenste situatie: Communicatie-expert.


Bedrijfsprocesoptimalisatie en het
ervaringsdeskundige Communicatie-expert

Met ruim 28 jaar ervaring op het gebied van communicatie- en marketingmanagement in B2B is gebleken dat het optimaliseren van het (bedrijfs-)proces door middel van investeren in marketing - en communicatie in de gehele organisatie bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen. Waarbij tussentijds evalueren en daar waar nodig bijsturen van het proces een schot voor open doel lijken, wordt dit vaak achterwege gelaten door tijdsdruk, gebrek aan slag- en arbeidskracht of gebrek aan inzicht in het proces of nieuwe, technologische ontwikkelingen (automatisering). Vaak wordt er dan al voor implementeren of trial and error gekozen waarbij de kwaliteit al dan niet tijdelijk onder druk kan komen te staan. Ook kan een procedure totaal anders uitpakken dan was voorzien, met repareren als gevolg. Met tussentijdse inbouw van een evaluatiemoment of vooraf goed in kaart brengen welke schakels in het proces betrokken zijn, wordt naast een positieve bijdrage aan de winst of het behalen van het doel direct een flinke dosis tevredenheid gerealiseerd bij betrokkenen (keten-)partners, collega's, klanten of leerlingen.

Als ervaringdeskundige of voor een frisse blik op de bedrijfssituatie of op de organisatie: Communicatie-expert.

Vaak zijn oplossingen dichterbij dan je denkt !